Malé modulárne reaktory môžu byť kľúčovou transformačnou technológiou pre arktické oblasti

Malé modulárne reaktory (SMR) majú potenciál ako transformačná technológia pre regióny, ako je kanadská Arktída, ktoré tvoria základ pre environmentálnu, sociálnu a ekonomickú prosperitu, uviedol prezident a výkonný riaditeľ Canadian Nuclear Laboratories.

0
139
Arktída
SMR môžu byť transformačnou technológiou pre kanadské arktické oblasti krajiny.

Joe McBrearty počas prezentácií na Arctic Development Expo uviedol, že práve malé modulárne reaktory „by mohli zlepšiť kvalitu života ľudí v izolovanejších regiónoch“ a je potrebný „dôležitý dialóg“ o možnostiach, ktoré reaktory novej generácie ponúkajú. Viaceré komunity v severskej Kanade musia čeliť neľahkým energetickým výzvam a práve malé modulárne reaktory (SMR) by im mohli výrazne pomôcť.

Na Expo odznelo, že na ďalekom severe Kanady, ktorý zažíva jedny z najväčších dopadov zmeny podnebia na svete, majú malé modulárne reaktory potenciál slúžiť ako bezpečný, nákladovo efektívny a spoľahlivý zdroj čistej energie v regióne.

Možná záloha pre obnoviteľné zdroje

SMR, ktoré sú univerzálnejšie ako bežné reaktory v sieti, môžu byť použité v miestach mimo rozvodnej siete na napájanie izolovaných spoločenstiev a priemyselných areálov, ale tiež poskytovať teplo, ktoré by sa mohlo použiť na vykurovanie verejných budov, komerčných priestorov alebo dokonca skleníkov pre poľnohospodárstvo.

Je ich tiež možné spárovať s obnoviteľnými zdrojmi energie v hybridnej energetickej sieti alebo použiť na podporu priemyselných aplikácií, ako je výroba vodíka alebo spracovanie tepla a pary, čo sú dôležité faktory pri ťažbe nerastov.

McBrearty tiež hovoril o možnostiach hospodárskeho rozvoja, ktoré by mohli vyplynúť z použitia SMR v reakcii na zmenu podnebia, vrátane ťažby nerastov a vytvorenia dátových centier – odvetvia, ktoré sa rozvíja v iných arktických regiónoch po celom svete. Poukázal na suverenitu Kanady a aplikácie národnej bezpečnosti, ktoré by SMR mohli ponúknuť pre predtým neprístupné oblasti a dopravné cesty, otvárajúce sa v arktickej časti Kanady.

Pripravení byť lídrom

Canadian Nuclear Laboratories má rozsiahly výskumný program, ktorý pracuje na odpovediach na mnohé kľúčové otázky spojené s technológiou čistej energie vrátane vývoja malých modulárnych reaktorov.

V decembri 2020 kanadská vláda uviedla, že SMR majú potenciál vyrábať spoľahlivú elektrinu v Kanade, čo podporuje jej prechod na nulové čisté emisie a vytvára nový jadrový priemysel, ktorý by sa mohol do roku 2040 odhadovať na viac ako 150 miliárd kanadských dolárov. Plán obsahoval 50 odporúčaní pre vývoj a nasadenie SMR, čo je odvetvie, v ktorom je „Kanada pripravená byť globálnym lídrom“. Vláda tiež uviedla, že bude spolupracovať s partnermi z USA, Európskej únie a Spojeného kráľovstva na výskume pokroku technológie SMR.