Miliardový rozpočet na infraštruktúru USA zahŕňa plány na nové reaktory aj existujúce elektrárne

Návrh zákona prezidenta Joe Bidena o infraštruktúre za 1,2 miliardy amerických dolárov, ktorý schválil Senát minulý týždeň, stanovuje plány na vývoj novej technológie jadrových reaktorov a úverový program pre existujúce reaktory, ktoré z ekonomických dôvodov čelia zatváraniu.

0
36
Joe Biden
Americký prezident Joe Biden. Zdroj: www.whitehouse.gov

Návrh zákona, ktorý ešte potrebuje súhlas Snemovne reprezentantov, uvádza, že ministerka energetiky Jennifer Granholmová predloží správu, v ktorej popíše, ako by ministerstvo energetiky mohlo zlepšiť energetickú odolnosť a znížiť emisie uhlíka použitím malých modulárnych reaktorov (SMR) a mikroreaktorov.

Správa by mala byť predložená senátnemu výboru pre energetiku a prírodné zdroje a výboru Snemovne reprezentantov pre energetiku, obchod, vedu, vesmír a technológie najneskôr 180 dní po tom, ako sa legislatíva stane zákonom.

Návrh zákona uvádza, že ministerstvo energetiky ponúkne finančnú a technickú pomoc subjektom na vykonanie štúdií uskutočniteľnosti s cieľom identifikovať vhodné miesta na nasadenie SMR, mikroreaktorov a pokročilých reaktorov v odľahlých komunitách. Návrh zákona navrhuje rozvoj najmenej jedného regionálneho centra čistého vodíka na demonštráciu výroby čistého vodíka z jadrovej energie.

Kredity pre jadrové elektrárne

Ďalším kľúčovým prvkom návrhu zákona pre jadrový priemysel je jeho výzva na úverový program pre komerčné jadrové reaktory. Vyzýva ministerku Granholmovú, aby vyhodnotila jadrové reaktory, u ktorých sa predpokladá, že budú z dôvodu ekonomických faktorov natrvalo odstavené a pridelila kredity tým, ktorí spĺňajú podmienky. Aby sa vlastník alebo prevádzkovateľ jadrových elektrární kvalifikoval na kredity, bude musieť podať žiadosť práve na spomínané ministerstvo energetiky.

Návrh zákona uvádza, že žiadosť bude musieť obsahovať informácie vrátane „priemernej predpokladanej ročnej prevádzkovej straty v USD/MWh vrátane nákladov na prevádzkové a trhové riziká, ktoré by jadrovému reaktoru, ktorému by boli pridelené kredity, mohli vzniknúť počas štvorročného obdobia“. Žiadosť by mala obsahovať aj odhad potenciálnych znečisťujúcich látok v ovzduší, ktoré by vznikli, keby jadrový reaktor ukončil činnosť.

Pomoc nemusí prísť včas

Tlačové správy v USA uviedli, že legislatíva prichádza príliš neskoro na to, aby zabránila zatvoreniu jadrových elektrární Byron a Dresden ešte v tento rok. Ich prevádzkovateľ Exelon uviedol, že navrhovaná legislatíva štátu Illinois, oddelená od federálneho zákona o infraštruktúre, ktorá by poskytla štátne dotácie, je „jediným riešením, ktoré môže prísť včas, aby poskytlo potrebnú istotu“.

Exelon, najväčší prevádzkovateľ jadrových elektrární v krajine, predložil plány na vyradenie elektrární Byron a Dresden z prevádzky, pričom ako dôvod uvádza nečinnosť štátnych zákonodarcov v súvislosti s legislatívou o čistej energii, ktorá by pomohla zachrániť tieto zariadenia. Spoločnosť uviedla, že bez legislatívneho riešenia ju rovnaké trhové nerovnosti prinútia uzavrieť tiež jej jadrové elektrárne Braidwood a LaSalle už v najbližších rokoch.

Predčasné zatváranie môže pokračovať

Americká flotila 93 jadrových blokov, ktoré poskytujú asi 20 % elektrickej energie v krajine, čelí nedostatku príjmov v dôsledku klesajúcich cien energií a trhových pravidiel, ktoré, ako tvrdí jadrový priemysel, uprednostňujú elektrárne na fosílne palivá.

Washingtonský Inštitút jadrovej energie uviedol, že kombinácia politických a ekonomických faktorov viedla k predčasnému zatvoreniu niekoľkých vysoko spoľahlivých jadroviek s vysokými koeficientmi využitia a relatívne nízkymi výrobnými nákladmi. Dodal, že ďalšie elektrárne budú čeliť perspektíve predčasného zatvorenia, pokiaľ nebudú zavedené politiky, ktoré ocenia výhody jadrovej energie.