Americké ministerstvo energetiky (DOE) oznámilo študentom vysokých škôl jadrového inžinierstva a iným jadrovým vedeckým a inžinierskym programom týkajúcim sa jadrovej energetiky odporu vo výške viac ako 5 miliónov dolárov na vysokoškolské štipendiá a študijné stáže.

Táto suma zahŕňa 45 štipendií a 33 študijných pobytov pre študentov na amerických vysokých školách a univerzitách.

Každé vysokoškolské štipendium poskytuje 7500 USD na pokrytie nákladov na vzdelanie v nadchádzajúcom roku, zatiaľ čo na trojročné stáže poskytuje 50 000 USD ročne, na štúdium a výskum. Štipendiá zahŕňajú aj 5000 USD na financovanie stáže v národnom laboratóriu USA alebo v inom schválenom výskumnom zariadení.

Od roku 2009 ministerstvo energetiky udelilo približne 800 štipendií a študijných pobytov vo výške približne 44 miliónov USD študentom, ktorí absolvovali štúdium súvisiace s jadrovou energiou.