USA by mali spustiť program na budovanie reaktora na jadrovú syntézu

0
98

Ministerstvo energetiky USA by malo spustiť národný výskumný a technologický program na vybudovanie kompaktnej pilotnej elektrárne, ktorá bude vyrábať elektrickú energiu zo syntézy jadier (fúzie) pri najnižších možných kapitálových nákladoch, uvádza správa Národných akadémií vied, inžinierstva, a medicíny.

Report vyzýva USA, aby neodstupovali od projektu Medzinárodného termonukleárneho experimentálneho reaktora (ITER), ktorý je vo výstavbe vo Francúzsku. „Teraz je ten správny čas, aby USA profitovali z investícií do výskumu plazmy a získali vedúce postavenie v oblasti energie jadrovej syntézy.“

„Vidíme obrovský pokrok v procese získania energie z jadrovej syntézy na celom svete,“ povedal Michael Mauel, profesor aplikovanej fyziky na Columbia University a spolupredseda výboru, ktorý správu napísal.

Výbor očakáva implementovanie svojich odporúčaní, vrátane pokračujúceho partnerstva v projekte ITER a spustenia národného výskumného programu pre pilotnú elektráreň a bude vyžadovať dodatočné finančné prostriedky vo výške takmer 200 miliónov USD ročne „niekoľko desaťročí“.

Horúca plazma – ionizovaný plyn ohriaty na extrémne vysoké teploty reakciami fúzie podobnými, aké prebiehajú v Slnku a hviezdach – je kľúčovou požiadavkou na výrobu energie z jadrovej syntézy.

Magnetický fúzny reaktor možno považovať za miniatúrne slnko uzavreté vo vnútri nádoby. Správa hovorí, že jadrová syntéza ako zdroj energie má environmentálne výhody, pretože produkuje energiu z ťažkého vodíka, nachádzajúceho sa vo vode, a lítia.

Odchod USA z projektu ITER by mohol izolovať vedcov od medzinárodného úsilia. „ITER zohráva ústrednú úlohu vo výskumných aktivitách USA v oblasti jadrovej syntézy a je jediným existujúcim projektom, od ktorého sa očakáva vytvorenie a štúdium procesov v horúcej plazme. Je to ďalší kritický krok vo vývoji energie jadrovej syntézy,“ píše sa v správe.

USA ako partner v projekte ITER využívajú technológie vyvinuté pre ITER, pričom poskytujú len zlomok finančných zdrojov. Ak majú USA profitovať zo svojho podielu, strategický plán pre jadrovú syntézu by mal kombinovať vlastné skúsenosti s ITERom s ďalším vedeckým a inžinierskym výskumom, ktorý je potrebný na rozvoj spoľahlivej a ekonomickej elektriny z jadrovej syntézy.