Francúzska oblasť Normandia sa prihlásila ako kandidátske miesto na výstavbu novej generácie jadrových elektrární (JE) EPR, uviedla francúzska nukleárna spoločnosť SFEN v Paríži.

EPR ako balík možností

Prezident regiónu Normandia Hervé Morin a prezident štátneho jadrového prevádzkovateľa EDF Jean-Bernard Lévy oficiálne navrhli región ako miesto pre dva nové EPR známe ako EPR 2.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron minulý mesiac povedal, že krajina sa rozhodne okolo roku 2022, či EDF bude môcť postaviť nové jadrové reaktory. EPR musí byť súčasťou balíka technologických možností pre budúcnosť a Francúzsko si musí udržať priemyselnú kapacitu na budovanie nových reaktorov.

Podľa Macrona potrebuje Francúzsko  svoju technológiu EPR „kvôli zvrchovanosti“ a  vláda a EDF budú spolupracovať na „otázkach priemyselnej kapacity“ [jadrového] sektora a „ekonomickej optimalizácii nového modelu reaktora“.

Energetický plán Francúzska

Energetický plán Francúzska, ktorý bol uverejnený v januári, požaduje trvalé odstavenie štyroch až šiestich jadrových reaktorov do roku 2023 a obmedzenie kapacity jadrovej energie na 63,2 GW zhruba takej, akú má Francúzsko dnes. V pláne sa uvádza, že 14 reaktorov by malo byť odstavených do roku 2035, ale že rozhodnutia budú založené na „vývoji spotreby a vývozu elektrickej energie, vývoji obnoviteľných energií, zisteniach [jadrového dozoru] ASN a priorite zabezpečenia bezpečnosti dodávok“.

Lévy uviedol, že jadrový priemysel v Normandii už zamestnáva 28 000 ľudí na troch jadrových elektrárňach Flamanville, Penly a Paluel, a v závode na spracovanie a recykláciu vyhoreného paliva v La Hague. „Regionálne ekonomické prínosy pre toto vedúce odvetvie, tretie najväčšie priemyselné odvetvie vo Francúzsku po letectve a automobilovom priemysle, sú rádovo v miliardách eur ročne.“

Stavba Flamanville

EPR Flamanville-3 vo výstavbe v Normandii je prvý svojho druhu vo Francúzsku, ale prekračuje náklady a oneskoruje sa za plánom. Horúce skúšky v továrni, ktoré sa pôvodne mali začať do konca roka 2018, sa pravdepodobne začnú v druhej polovici februára, uviedla EDF na začiatku tohto roka.

Chybné zvary, objavené v minulom roku, prinútili spoločnosť EDF odložiť dátum začiatku výroby tejto JE 3. generácie s výkonom 1600 MW na druhý štvrťrok 2020 a oznámiť zvýšenie nákladov na projekt na 10,5 miliardy € a potom na 10,9 miliardy €. Odhad nákladov v júli 2011 bol 8 miliárd €.

SFEN uviedla, že z dlhodobého hľadiska Francúzsko plánuje medzi rokmi 2030 a 2050 obnovu časti súčasnej jadrovej flotily novými blokmi. Štúdia sa má uskutočniť do polovice roka 2021 s cieľom definovať nový program, ktorý povedie k zníženiu nákladov, povedala SFEN.

Podľa EDF je jedným z cieľov projektu EPR 2 zvýšiť konkurencieschopnosť. „Cieľom projektu EPR 2 je vytvoriť konkurenčný model na trhu s novými výrobnými prostriedkami do roku 2030.“