Ministri desiatich krajín žiadajú Európsku komisiu o podporu jadrovej energetiky

Desať krajín Európskej únie vrátane Slovenska stále bojuje za jadrovú energiu. Podľa ministrov je to nevyhnutné v boji proti zmene klímy a na zvýšenie energetickej nezávislosti.

0
31
Bude jadrová energia súčasťou európskej taxonómie?
Má jadrová energia v rámci Európy svoje pevné miesto?

Ak chce Európska únia dosiahnuť ciele o dekarbonizácii a zároveň si zachovať bezpečnosť v dodávkach energií, potrebuje zmeniť svoj postoj k jadrovej energii. Uvádza sa to v spoločnom vyhlásení ministrov desiatich členských štátov EÚ, vrátane Slovenska. Šéfovia rezortov zodpovedných za energetiku naliehajú na Úniu, aby zaradila jadrovú energiu medzi podporované zdroje, do tzv. taxonómie udržateľných financií.

„Pripájame sa k názoru 20 odborových zväzov zastupujúcich belgických, bulharských, českých, fínskych, francúzskych, maďarských, litovských, rumunských, slovenských a slovinských energetických pracovníkov, ktorí tvrdia, že zahrnutie jadrovej energie do taxonómie EÚ je nevyhnutné na boj proti zmene klímy a zvýšenie energetickej nezávislosti,“ uvádzajú ministri.

Nevyhnutnosť zmien v energetickej politike

Pod výzvu sa podpísali ministri z Bulharska, Česka, Fínska, Francúzska, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Slovenska a Slovinska. Vo vyhlásení sa odvolávajú na skutočnosť, že agresia Ruska na Ukrajine si vyžiadala zmeny v európskej energetickej politike. Tvrdia, že jadrová energia zohráva ako základný zdroj nízkouhlíkovej energie zásadnú rolu v energetickom mixe, ktorý je kompatibilný s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu bez toho, aby sa členské štáty museli výrazne spoliehať na dovoz. Klimatická neutralita a zaistenie bezpečnosti dodávok si do roku 2050 vyžiadajú investície 500 miliárd eur do nových zariadení a technológií.

„Aby bolo možné odpovedať na túto výzvu, jadrová energia musí byť zahrnutá do politík GreenDeal a REPowerEUPlan tak, ako to bolo modelované v dlhodobej európskej strategickej vízii Čistá planéta pre všetkých, kde bolo jasne uvedené, že jadrová energia má spolu s obnoviteľnými zdrojmi potenciál tvoriť chrbticu bezuhlíkového európskeho energetického systému,“ upozorňujú ministri.

Výhody jadrovej energie

V ich vyhlásení k taxonómii ďalej uvádzajú nasledovné fakty: „Jadrová energia je schopná čeliť rôznym výzvam. Pri plnení najvyšších bezpečnostných štandardoch je schopná zabezpečiť potrebné objemy elektriny pre budúcu elektrifikáciu a je jednou z kľúčových zložiek pri hľadaní riešenia na zníženie našej závislosti od dovozu fosílnych palív z Ruska. Jadrová energia je konkurencieschopným zdrojom energie, najmä ak zvážime špecifické schémy financovania takýchto kapitálovo náročných projektov. Technológie na zneškodňovanie rádioaktívneho odpadu (vrátane odpadu z medicínskych alebo priemyselných aplikácií) sú dostupné. Pre vysokoaktívny odpad sú podľa dnešného stavu vedomostí hlbinné úložiská považované za vhodné a bezpečné riešenie.“

Vodík vyrábajme z jadra

Okrem jadra sa spoločne podpísaní zástupcovia desiatich vlád členských štátov EÚ nechali počuť, že Európa by sa vzhľadom na súčasnú mieru energetickej závislosti nemala spoliehať na import a spoločne s jadrom by mala podporovať zrealizovateľnú stratégiu výroby vodíka. Apelujú tiež na rozvoj jeho produkcie z jadrovej energie.

„Vo svetle vyššie uvedených výziev vyzývame Európsku komisiu, aby rozšírila svoju činnosť a ako jeden z ďalších krokov aktualizovala jadrový ilustračný program (PINC) podľa článku 40 Zmluvy o Euratome, ktorý poskytuje prehľad cieľov a investícií potrebných v rámci celého jadrového cyklu,“ dodali ministri.

Celé znanie výzvy nájdete na webe Ministerstva hospodárstva SR.