Názory odporcov jadra v Anglicku sa zakladajú na chybných predpokladoch, ukazuje prieskum

Dve tretiny Britov (65 %) sa domnievajú, že jadrová energia by mala hrať úlohu v stratégii krajiny v oblasti zmeny klímy.

0
37
Anglicko, Londýn
Opozícia v Anglicku voči jadrovej energii sa zakladá na chybných predpokladoch, ukazuje prieskum.

Výsledky prieskumu verejnej mienky analytikov z YouGov naznačujú, že značná časť odporu voči jadrovej energii by mohla byť založená na mylnom predpoklade, a to že ide o značného emitenta uhlíka. Ukazuje sa však, že väčšia informovanosť by mohla znížiť námietky.

Prieskum londýnskej skupiny pre výskum údajov a analytiky YouGov bol zverejnený v čase, kedy vláda zvažuje dlhodobé plány na nové veľké reaktory v Sizewell C a presadzuje výber lokality pre prvú fúznu elektráreň.

Jeden z troch respondentov (34 %) uviedol, že jadrová energia by mala hrať hlavnú úlohu v snahe dosiahnuť stav, kedy by bola britská elektrická energia nízkouhlíková alebo bez uhlíka, čiže na úrovni obnoviteľných zdrojov energie, ako je slnečná a veterná energia. Ďalších 31 % chce, aby hrala menšiu úlohu. Iba 12 % Britov tvrdí, že by sme nemali používať žiadnu jadrovú energiu.

Protijadrový sentiment je najvyšší medzi labouristami (16 %) a zvyšnými voličmi (14 %), ako aj medzi ženami (14 %). Naopak, konzervatívni voliči (45 %) a muži (45 %) s oveľa väčšou pravdepodobnosťou podporia jadro ako hlavnú súčasť britskej stratégie.

Nie všetci vnímajú jadro ako nízkoemisný zdroj

Prieskum tiež zisťoval informovanosť ľudí o jadrovej energii ako nízkouhlíkovom zdroji energie. Menej ako polovica Britov (46 %) považuje jadrovú energiu za bezuhlíkovú (14 %) alebo nízkouhlíkovú (36 %). Traja z desiatich veria, že má mierny (14 %) alebo vysoký obsah uhlíka (16 %). Jadrová energia tiež dostala vyššiu mieru odpovedí „neviem“ ako ostatné energie, na ktoré sa pýtali (23 %, oproti 14–17%).

Na druhej strane 80-81 % ľudí verí, že slnko a vietor majú nulový alebo nízky obsah uhlíka, a 2-6 % je takých, ktorí hovoria to isté o plyne, rope a uhlí.

Viera v to, že jadrová energia vytvára vyššie emisií uhlíka, je vyššia u tých, ktorí ju nechcú vnímať ako súčasť britského energetického mixu: 46 % v porovnaní s iba 21 %, ktorí chcú vidieť, že hrá hlavnú úlohu. 33 % ľudí chce, aby hrala menšiu úlohu.

„To naznačuje, že značná časť opozície voči jadrovej energii by mohla byť založená na mylnom predpoklade, že ide o značný zdroj uhlíka a že väčšia informovanosť by mohla obmedziť námietky,“ povedal YouGov. „Napriek tomu bude stále veľa tých, ktorých obavy z jadrovej energie vyplývajú z iných problémov, ako je rádioaktívny odpadový materiál, ktorý produkuje, alebo riziko tavenia.“