Nečakané, nesystémové, neuveriteľné

Zámer uvaliť na SE, as. – jediného výrobcu elektriny z jadrových elektrární - daň z nadmerného zisku, prišiel nečakane. Vláda SR ho schválila a parlament ju bude nepochybne v skrátenom konaní nasledovať.

0
442

Zámer uvaliť na Slovenské elektrárne, a. s. – jediného výrobcu elektriny z jadrových elektrární – daň z nadmerného zisku, prišiel nečakane. Vláda SR ho schválila a parlament ju bude nepochybne v skrátenom konaní nasledovať. Odpoveď generálneho riaditeľa SE, a.s., na tlačovej konferencii v zmysle, že to spôsobí bankrot spoločnosti, nedostavbu 4. bloku Mochoviec a pravdepodobne aj žaloby na medzinárodných súdoch, ktoré môže SR aj prehrať a po rokoch platiť ušlý zisk na úrovni stoviek miliónov…, tak to mrazí. Viac informácií nájdete tu.

Základná otázka je: Prečo?

Prečo chce Vláda týmto nesystémovým krokom riskovať krehkú stabilitu v energetike? Má niekto predstavu (nieto ešte dopadovú štúdiu), čo tento bankrot môže spôsobiť?

Predpokladajme, že po bankrote SE, a. s., vznikne nový subjekt, ktorý bude prevádzkovať naše jadrové elektrárne. Nie som si istý, či to bude zo dňa na deň. Tento krok asi neprispeje ku zvýšeniu jadrovej bezpečnosti. Len tak na okraj – ak by som bol operátor reaktora s platnou licenciou, tak by som si svoj podpis na „prestupovom lístku“ do novej organizácie dal poriadne zaplatiť…

Nový subjekt musí dokladovať Úradu jadrového dozoru svoju odbornú, ale aj inštitucionálnu spôsobilosť na prevádzku jadrových zariadení. Tiež to asi nebude zo dňa na deň a ani z týždňa na týždeň. Z jadrových elektrární pochádza cca 55% našej spotreby (cca 15 TWh ročne). Takéto množstvo ťažko kúpite a ešte ťažšie na Slovensko prenesiete. Logickou otázkou je aj: „Prečo len jadro?“. Elektrina z vody, plynu, či biomasy má pre koncového užívateľa inú cenu? A čo cena tepla? Veď aj za vykurovanie idú ceny nahor. Ak je toto príkladom liberálnej politiky, tak je to priam neuveriteľné.

A to sme si po zaradení jadra Európskou komisiou medzi udržateľné zdroje pár týždňov mysleli, že  jadrová energetika chytá druhý dych a logicky bude dlhodobým stabilným riešením náhrady uhlia, ropy a časom aj „geopoliticky nestabilného“ plynu. Neuveriteľné!

 

Prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.

Predseda Slovenskej nukleárnej spoločnosti a podpredseda Rady správcov Národného jadrového fondu za Ministerstvo financií Slovenskej republiky