Nová štúdia varuje, že vyraďovanie jadra v Belgicku môže viesť k zvýšenej závislosti od plynu alebo dovozu

Podľa štúdie výskumníkov z univerzity v Antverpách by postupné vyradenie belgických jadrových elektrární mohlo viesť k zvýšenej závislosti od plynových elektrární alebo k výraznému zvýšeniu množstva dovážanej elektriny zo susedných krajín.

0
46
Jadrová elektráreň Tihange v Belgicku má 3 tlakovodné reaktory. Zdroj: Wikipedia
Jadrová elektráreň Tihange v Belgicku má 3 tlakovodné reaktory. Zdroj: Wikipedia

Štúdia dospela k záveru, že po odstavení všetkých siedmich komerčných energetických reaktorov by Belgicko zostalo silne závislé od dovozu energie.

Približne jedna tretina elektrickej energie potrebnej každý rok – asi 31 % v porovnaní s viac ako 22 % v súčasnosti – sa bude musieť dovážať, uvádza výskum. „Vytvára to veľkú závislosť od susedných krajín a je otázne, či tie skutočne budú mať také prebytky,“ uzavreli vedci.

To by zase mohlo zvýšiť riziko výpadkov, povedal Kevin Milis, jeden z autorov štúdie. „Vidíme najmä dva hlavné problémy,“ povedal Milis, ekonóm v oblasti elektriny. „Na jednej strane väčšiu expozíciu voči medzinárodnej cene plynu s väčšou cenovou neistotou a možným zvýšením cien. Na druhej strane sa budeme musieť vo veľkej miere spoliehať aj na dovážanú elektrinu s otázkou: budeme mať kapacitu na dovoz tejto elektriny a bude táto elektrina dostupná v susedných krajinách, keď ju budeme potrebovať?“

Štúdia varuje, že okrem zvýšenej závislosti od ceny plynu existujú aj ďalšie faktory, ktoré by mohli tlačiť na rast cien energií. Vyradenie jadra by malo vplyv na veľkosť a smer tokov elektriny. „Ak na to bude potrebné prispôsobiť našu sieť, bude to znamenať vysoké a neočakávané náklady,“ uvádza štúdia.

Simulácie v štúdii nezohľadňujú rastúci dopyt po elektrine očakávaný v nasledujúcich rokoch a „podcenenie tohto dopytu po elektrine len zosilní následky“, uvádza sa v štúdii.

Otáznik nad predlžovaním životnosti

Belgická koalícia siedmich strán mesiace zápasila o plány krajiny natrvalo odstaviť svoje komerčné jadrové bloky – štyri v JE Doel a tri v JE Tihange. Zelení sú pevne presvedčení, že zákon z roku 2003 stanovujúci ukončenie jadrovej energetiky do roku 2025 bude rešpektovaný, no francúzsky hovoriaci liberáli uprednostňujú predĺženie životnosti dvoch najnovších reaktorov, Tihange-3 a Doel-4.

Ministri sa v decembri dohodli na kompromise, podľa ktorého by posledná existujúca jadrová elektráreň mala byť zatvorená v roku 2025, pokiaľ to nepovedie k výpadkom dodávok energie. Koalícia tiež rozhodla, že vláda investuje 100 miliónov eur do výskumu budúcej jadrovej energetiky s dôrazom na malé modulárne reaktory (SMR).

Minulý mesiac belgický jadrový regulátor udelil predbežný súhlas na predĺženie životnosti Doel-4 a Tihange-3 a vyzval vládu, aby v prvom štvrťroku 2022 prijala konečné rozhodnutie o tejto otázke.

Federálna agentúra jadrového dozoru (Fanc) v správe pre vládu uviedla, že ak sa má predĺžiť ich prevádzka, budú potrebné modernizácie oboch blokov a že vláda by mala nariadiť začiatok plánovania do konca januára. Fanc povedala, že akékoľvek predĺženie by malo byť najmenej na 10 rokov, aby „bolo možné vypracovať komplexný akčný plán na zlepšenie jadrovej bezpečnosti“.

Doel-4, 1038-MW blok s tlakovodným reaktorom, začal komerčnú prevádzku v júli 1985. Tihange-3, identický blok, začal komerčnú prevádzku v septembri 1985.

Správa Federálneho úradu pre plánovanie z júla 2021 varovala, že plánované vyraďovanie jadra v Belgicku by malo zvýšiť emisie skleníkových plynov a dovoz energie do krajiny. V správe sa tiež uvádza, že jadrová energia by mala v roku 2023 dodávať 35 % elektriny Belgicku, no tento podiel by začiatkom roku 2026 klesol na nulu, čo by viedlo k zvýšeniu výroby z plynu ako kompenzácie a k „systematickému zvýšeniu“ emisií.