Nemecké jadrové skupiny sa spájajú do nového priemyselného združenia Kerntechnik

0
44

Nemecké atómové fórum (DAtF) a jadrová priemyselná skupina WKK sa zlúčili a vytvorili nové združenie Kerntechnik Deutschland alebo KernD.

Nové združenie ponúka členom, politikom, orgánom a sociálnym skupinám „platformu pre kompetencie a dialóg“ o jadrovom priemysle v Nemecku.

Jeho prvým predsedom bude Joachim Ohnemus, výkonný riaditeľ Urenco Deutschland. Dlhoročný prezident DAtF Ralf Güldner sa ujme funkcie podpredsedu. Spojenie oboch organizácií bolo schválené obidvomi predstavenstvami na výročnej schôdzi na konferencii o jadrovej technológii organizovanej DAtF, ktorá sa konala tento týždeň v Berlíne.

Ohnemus tam vyhlásil, že KernD chce prispieť k diskusiám o regulačných procesoch a legislatívnych postupoch a prispieť k diskusii o jadrovom priemysle so širokou verejnosťou.

„Chceme naďalej priťahovať študentov, učňov, budúcu generáciu, ktorú naliehavo potrebujeme, ako aj podporiť výskum a výučbu.“

Vláda Angely Merkelovej, ktorá predtým presadzovala jadrovú energiu, sa rozhodla v dôsledku havárie japonskej jadrovej elektrárne (JE) Fukušima-Daiiči v roku 2011 okamžite uzavrieť osem najstarších JE v Nemecku a odstaví ďalších deväť do roku 2022.

DAtF varovalo pri niekoľkých príležitostiach, že vyplnenie medzery po jadrovej energii bude nákladné. Uviedlo tiež, že vláda musí zachovať svoje jadrové zručnosti pre projekty vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a pre výskum a vývoj.