Nemecké úložisko rádioaktívneho odpadu Konrad nesplní cieľ dokončenia v roku 2027

Nemecké úložisko Konrad pre nízko a stredne aktívny rádioaktívny odpad nebude dokončené v roku 2027, a to hneď z niekoľkých dôvodov.

0
40
Konrad, Nemecko
Pohľad do budúcnosti: 3D model poskytuje pohľad na to, ako by malo úložisko Konrad vyzerať po jeho dokončení. Zdroj: BGE

Nemecké úložisko Konrad pre nízko a stredne aktívny rádioaktívny odpad (NAO a SAO) nebude dokončené podľa plánu v roku 2027, pričom niektoré práce na mieste sa oneskorujú asi o dva roky. Oznámila to spoločnosť BGE, štátna organizácia pre nakladanie s rádioaktívnym odpadom v krajine.

Konrad, bývalá baňa na železnú rudu v Dolnom Sasku, má dve šachty, Konrad 1 a 2, ktoré budú obe použité ako prvé nemecké úložisko pre NAO a SAO.

BGE uviedla, že práce na premene bane na úložisko rádioaktívneho odpadu sú celkovo „vo veľmi pokročilom štádiu“. Všetky budovy pre Konrad 1, konvenčnú časť zariadenia, cez ktorú budú pracovníci a materiál prechádzať pod zemou a späť, sú postavené.

Práca na časti Konrad 2 je tiež v procese, avšak nastalo viacero zdržaní, uviedla spoločnosť. V tomto zariadení sa budú rádiologicky kontrolovať balíky NAO a SAO, zdvíhať z nákladných áut a železničných vozňov a pripravovať na prepravu pod zem cez skladovaciu šachtu.

BGE uviedla, že skutočné stavebné práce na skladovacej šachte Konrad 2 prebiehajú podľa plánu, ale ostatné práce na stavenisku meškajú dva roky.

Spoločnosť uviedla tri dôvody vzniknutých oneskorení v projekte úložiska Konrad:

  • prepracovanie zmlúv s generálnymi dodávateľmi trvalo dlhšie, ako sa očakávalo,
  • BGE podcenila úlohu aktualizácie bezpečnostných požiadaviek súvisiacich so zemetrasením,
  • získanie všetkých potrebných regulačných schválení trvalo dlhšie ako bolo naplánované.

BGE zatiaľ nezverejnila nový cieľový dátum dokončenia projektu.

Baňa Konrad bola z ekonomických dôvodov zatvorená v roku 1976 a v tom istom roku sa začalo skúmanie, či je vhodná na využitie ako úložisko nízkoaktívneho a stredne aktívneho rádioaktívneho odpadu. Povolenie na premenu bane na úložisko NAO a SAO bolo udelené v roku 2002 a potvrdené na súde v roku 2007. Od roku 2017 bola poverená vedením projektu organizácia BGE na základe pokynov novej legislatívy v Nemecku.

Nemecko nemá zariadenie na prijímanie a likvidáciu rádioaktívneho odpadu. Zariadenie na ukladanie odpadu v Morslebene v severnom Nemecku prestalo prijímať odpad a je zatvorené.

V septembri 2020 Nemecko oficiálne spustilo hľadanie trvalého úložiska vysokoaktívneho jadrového odpadu a zverejnilo 444-stranový zoznam lokalít, ktoré sa majú posúdiť do roku 2031 s predpokladanou prevádzkou zariadenia od roku 2050.