Nemecká spolková vláda bude naďalej rozvíjať svoje odborné znalosti v jadrovej energetike po vyradení komerčných elektrární a podporila využívanie jadrovej technológie v oblastiach ako medicína a priemysel.

Ralf Güldner, predseda nemeckého Atómového fóra, povedal na 49. výročnom zasadnutí o jadrovej technológii v Berlíne, že „masterplan“ pre ďalší rozvoj jadrovej kompetencie umožní Nemecku primerane posúdiť medzinárodný jadrový vývoj, či už v prevádzke, dozorných činnostiach alebo výskume o 10, 20 alebo dokonca 30 rokov.

Güldner uviedol, že nemecké spoločnosti so svojimi uznávanými odbornými znalosťami, najmä v otázkach jadrovej bezpečnosti, majú veľký potenciál podieľať sa na jadrovom priemysle. Bude to však vyžadovať „spoľahlivú a neideologickú podporu exportných aktivít“.

Podľa Güldnera nemecké vyraďovanie neznamená, že by sa Nemecko malo stať zónou bez jadrových technológií.

„Nuctech“ nie je len výroba elektrickej energie. Atómový priemysel sa postaví proti snahám „niektorých politických síl“ postupne odstaviť používanie jadrových technológií v iných oblastiach, ako je medicína, poľnohospodárstvo a priemysel.

Priemysel musí zvýšiť povedomie verejnosti o tom, že jadrové technológie sú spojené s aplikáciami v oblasti lekárstva, sterilizáciou v potravinárskom priemysle a v medicíne, zaobchádzaním so semenami a vývojom nových druhov rastlín a nedeštruktívnym testovaním materiálov a spojov v leteckom a automobilovom priemysle.

Nemecko má v komerčnej prevádzke sedem jadrových blokov a 29, ktoré boli natrvalo odstavené. V roku 2017 jadrový podiel na výrobe elektrickej energie predstavoval 11,63%.

Vláda Angely Merkelovej, ktorá predtým podporovala jadrovú energiu, sa po havárii Fukušima-Daiiči v Japonsku v roku 2011 rozhodla okamžite zatvoriť osem najstarších nemeckých jadrových elektrární a zavrieť ďalších deväť do roku 2022.