NuScale oznamuje zvýšenie výkonu malého modulárneho reaktora o 20%

Vývojár malých modulárnych reaktorov NuScale Power podpísal dohodu s rumunským prevádzkovateľom jadrových elektrární Nuclearelectrica. Čaká ich vyhodnocovanie potenciál výstavby SMR z dielne NuScale práve v Rumunsku.

NuScale vo svojom vyhlásení uviedla, že podľa dohody si bude vymieňať obchodné a technické informácie o svojom návrhu SMR so spoločnosťou Nuclearelectrica.

Zmluvu privítal americký minister energetiky Rick Perry. Spoločnosť NuScale tiež podpísala dohody o preskúmaní možnosti nasadenia svojej technológie SMR v Kanade a Jordánsku.

Malý modulárny reaktor NuScale

SMR spoločnosti NuScale je ľahkovodný reaktor určený na dodávku energie pre výrobu elektrickej energie, diaľkové vykurovanie, odsoľovanie a dodávku procesného tepla. Vyznačuje sa plne továrensky vyrábaným energetickým modulom, ktorý je schopný vyrobiť 60 MW elektrickej energie pomocou bezpečnejšej, menšej a škálovateľnej technológie tlakovodného reaktora.

V januári 2017 sa spoločnosť NuScale stala prvou spoločnosťou, ktorá predložila návrh SMR na certifikáciu v USA. NuScale očakáva, že posúdenie dizajnu dozorom bude dokončené v septembri 2020.