Exkurzia v Nemocnici sv. Michala a koncert, 22.3.2019

0
40

Vďaka našej členke Deniske Nikodémovej sa podarilo zorganizovať pre naše sekcie veľmi zaujímavú odbornú akciu v Nemocnici sv. Michala. Navštívili sme pracovisko magnetickej rezonancie. Keďže ide o diagnostickú metódu, ktorá nepracuje s ionizujúcim žiarením, bolo pre nás zaujímavé dozvedieť sa viac.

Personál zariadenia sa nám venoval naozaj veľmi ochotne aj napriek tomu, že sú veľmi pracovne vyťažení. Tento typ diagnostiky je totiž stále ešte menej rozšírený, a preto nápor pacientov je veľký. Vyšetrenia sa robia každý deň až do neskorých hodín a aj cez víkend.

Zariadenie magnetickej rezonancie  vytvára dvoj- a trojrozmerné obrazy orgánov alebo štruktúr vnútri tela. Vyšetrenia sa robia vnútri elektromagnetu v tvare tunela, kde na telo pôsobia krátke pulzy elektromagnetického vlnenia. Stimuláciou protónov atómov vodíka v tkanivách sa získava ich odozva a následne sa transformuje na obrazy.  MR sa používa od roku 1980 a nie sú známe nijaké vedľajšie účinky – čo je veľká výhoda oproti diagnostike založenej na princípoch ionizujúceho žiarenia. Kvalita snímok je pritom veľmi vysoká.

Koncert

Obvyklý kultúrny záver našich odborných akcií nás zase priviedol do veľkej koncertnej sály Slovenskej filharmónie. Jej orchester viedol britský dirigent James Judd, ktorý patrí k uznávaných umelcom pre svoju všestrannosť, jedinečné muzikantstvo a charizmatické pôsobenie aj mimo pódia.

Sólistkou večera bola výnimočná Ophélie Gaillard, francúzsko-švajčiarska violončelistka. S orchestrom Slovenská filharmónia uviedla Koncert pre violončelo a orchester a mol op. 129 Roberta Schumanna a Symfóniu č. 1 As dur, op. 55 Angličana Edwarda Elgara.

Nevšedný hudobný zážitok, ktorý vznikol zo spojenia vynikajúcich hudobníkov – autorov a interpretov.