Je úžasné mať dobrého suseda. Rodinu si človek nevyberá, susedov áno (niekedy). S nepríjemnou rodinou sa nemusíte stretať každý deň, so susedom áno. Preto dobré susedské vzťahy sú základy šťastného života.

Petícia Global 2000 proti Mochovciam

Rakúsko je naším juhozápadným susedom. Treba ho plne rešpektovať a snažiť sa o dobré vzťahy. To je úloha nielen pre ministerstvo zahraničných vecí, ale aj jednotlivých komunít. Špecifický bod pre Rakúsko je jadrová energetika. Asi naše susedské vzťahy nevylepšia petície rakúskej organizácie GLOBAL 2000 za nespustenie 3. a 4. bloku v Mochovciach.

Petícia (zatiaľ cca 22 500 podpisov) si kladie za cieľ vytvoriť účinný tlak na rakúskeho premiéra Kurza, aby urobil všetko pre nespustenie tak dlho budovaných blokov na Slovensku. Hoci si myslím, že Slovenská nukleárna spoločnosť nie je anti-ekvivalent ku GLOBAL 2000, považovali sme za potrebné reagovať a vydať Stanovisko Slovenskej nukleárnej spoločnosti k petícii rakúskej organizácie GLOBAL 2000 proti spusteniu nových dvoch blokov VVER-440 v Mochovciach“.

Mochovce
Jadrová elektráreň Mochovce3 a 4.

Stanovisko SNUS k petícii rakúskej GLOBAL 2000 proti spusteniu nových blokov v Mochovciach

0
Slovenská nukleárna spoločnosť vyslovuje znepokojenie nad aktivitami organizácie GLOBAL 2000 sídliacej v Rakúsku, namierenými proti spusteniu dvoch nových jadrových blokov v Mochovciach. Považuje ich...

Zrušíme rakúske vinárstvo?

Asi by sa nepáčilo rakúskej verejnosti, ak by Slovensko cez emotívnu petíciu iniciovalo tlak na zrušenie rakúskeho vinárstva, lebo pred 34 rokmi (v období začiatku výstavby MO34) tam mali rozsiahlu aféru s pridávaní nemrznúcej zmesi do vína. Pridával sa v postate etylénglykol, ktorý bol chuťovo veľmi blízky glycerolu a víno za lacný peniaz vylepšoval.

Táto látka sa v ľudskom tele odbúrava úplne rovnako ako etanol, dokonca tým istým enzýmom na kyselinu glykolovú (alkoholdehydrogenáza), ďalej oxidáciou (aldehyd dehydrogenáza) na glyoxálovú, až nakoniec na kyselinu štavelovú (oxaloctovú).

Problém etylénglykolu, ale aj metanolu (viď skúsenosti iného nášho suseda – Českej republiky) je v tom, že sa nedajú energeticky využiť a tak spôsobujú acidózu, čo je mechanizmus vedúci k smrti, resp. záchranou môže byť len dialýza.

Otrava metanolom sa lieči „konskými dávkami“ etanolu, ktorý ako prednostný substrát rozloží metabolizmus metanolu v čase a tým umožní značnú časť vylúčiť. Kyselina glykolová je acidotoxická, zvyšuje laktát, t.j. únavu, vyčerpanosť a spôsobuje opuchy.Lakomosť spôsobila rakúskym vinárom obrovské straty.

Paradoxne na túto nekalú prax doplatili aj producenti austrálskeho vína (Austrian vine a Australian vine znie podobne). V Nemecku vtedy zlikvidovali všetky zásoby rakúskych vín. Preventívne. Rakúšania zas zlikvidovali preventívne svoj atómový priemysel.

Príklad rakúskej protijadrovej propagandy zverejnenej na oficiálnej stránke mesta Viedeň vo februári 2019.

Ešte o rakúskej drevoštiepke

Vráťme sa však ešte k energetike a dnes tak populárnym obnoviteľným zdrojom. Najvyšší využiteľný potenciál má v našich zemepisných šírkach biomasa a spaľovanie rýchlorastúcich drevín. Kategorizácia pre výkup dreva na drevoštiepku a biopalivá nebýva vždy dôsledná. Obrovské množstvá rakúskej drevoštiepky pochádzajú z Ukrajiny, prípadne východného Slovenska, kde sa v posledných rokoch devastuje krajina holorubmi za rakúske peniaze. Asi ani toto by nebola najlepšia téma na priateľské susedské stretnutia a posedenie pri vínku.

O problémoch treba rozprávať. Dialóg podložený faktami by mal smerovať k prijateľným riešeniam, ktoré majú reálne základy. SNUS je stále otvorená a pripravená k odbornej diskusii i s organizáciami ako GLOBAL 2000.

Máme záujem o dobré susedské vzťahy, zmysluplné diskusie a …. a rakúskych susedov radšej ponúknem svojím vínom.

Prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.

predseda Slovenskej nukleárnej spoločnosti

medzititulky: redakcia nuclear.sk