Piaty blok v Bohuniciach nebude. Zatiaľ

Projekt výstavby novej atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach po deviatich rokoch zmrazia. Do prevádzky ju mali uviesť v roku 2029.

0
500
AE Bohunice. Foto: Slovenské elektrárne, a.s.
AE Bohunice. Foto: Slovenské elektrárne, a.s.

Projekt nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach zrejme po zhruba deviatich rokoch zmrazia. „Myslím si, že otázka nového jadrového zdroja v tejto chvíli nie je aktuálna,“ povedal na medzinárodnom Európskom jadrovom fóre minister hospodárstva Peter Žiga. Dôvodom je podľa neho nízka cena elektriny na medzinárodných trhoch.

Bez návratnosti

„Cena elektriny, ktorá je v súčasnosti na trhoch, nedáva ekonomickú návratnosť tomuto projektu. Budeme si musieť počkať na cenu, ktorá bude vyjadrovať návratnosť,“ konštatoval Žiga s tým, že slovenská vláda nemá záujem garantovať výkupnú cenu elektriny vyrobenej v jadrovej elektrárni.

Pre realizáciu projektu nového jadrového zdroja vláda SR v roku 2009 založila Jadrovú energetickú spoločnosť Slovenska (JESS). Majoritným 51-percentným akcionárom sa stal štátny podnik JAVYS. Vláda pod vedením Roberta Fica sa koncom roka 2008 rozhodla, že do projektu zoberie aj českú energetickú skupinu ČEZ, ktorá získala 49 % akcií JESS.

Spoločnosť JESS o úplnom zmrazení projektu zatiaľ hovoriť nechce. „Príprava projektu nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice pokračuje podľa aktualizovaného podnikateľského plánu v súlade s dohodou akcionárov. Činnosti zadefinované aktualizovaným podnikateľským zámerom zohľadňujú súčasnú situáciu na trhu s elektrickou energiou,“ povedala Lenka Huttová, zastupujúca referentku komunikácie a právnych služieb spoločnosti JESS.

Podľa zverejnených údajov vo výročných správach spoločnosti JESS sa do projektu preinvestovalo najmenej 27 miliónov eur. Investície išli najmä na výkup pozemkov a na rôzne poradenské služby, ako aj na vypracovanie správy potrebnej na proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Environmental Impact Assessment

Projekt získal od ministerstva životného prostredia v rámci procesu EIA kladné stanovisko v apríli 2016. Podľa v súčasnosti platných zákonov je proces EIA pre daný projekt platný sedem rokov, teda do roku 2023.

Do prevádzky chceli elektráreň uviesť v roku 2029. Životnosť plánujú na 60 rokov.

Z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie vyplynulo, že v Bohuniciach by mal vyrásť jeden jadrový rektor generácie III+ s maximálnym čistým inštalovaným elektrickým výkonom do 1 700 megawattov. Podľa investičného zámeru, ktorý bol posudzovaný v procese EIA, sa pôvodne uvažovalo so začiatkom výstavby novej jadrovej elektrárne v roku 2021.