Olkiluoto: Komerčná prevádzka odložená o šesť mesiacov do júla 2020

0
168
Olkiluoto v roku 2015 (foto TVO)

Pravidelná výroba elektriny v jadrovej elektrárni (JE) Olkiluoto-3 vo Fínsku by sa mala začať v júli 2020. Je to o šesť mesiacov neskôr, ako bolo oznámené. Uviedla to energetická spoločnosť Teollisuuden Voima Oyj (TVO).

Olkiluoto opäť mešká

Dodávateľ závodu, konzorcium Areva-Siemens, na začiatku tohto roku vyhlásilo, že plán bude aktualizovať, pretože práce na odstávke na modifikáciu nepostupovali podľa očakávania.

Pravidelná výroba elektriny sa podľa predchádzajúceho plánu mala začať v januári 2020.

Podľa nového harmonogramu, ktorý včera oznámila TVO, sa jadrové palivo zavezie do reaktora v januári 2020.

Prvé pripojenie k rozvodnej sieti sa uskutoční v apríli 2020 a pravidelná výroba elektriny alebo komerčná prevádzka sa začne v júli 2020.

Aký je program spúšťania Olkiluoto-3?

Podľa programu spúšťania bude blok Olkiluoto-3 vyrábať 1 – 3 TWh na rôznych úrovniach výkonu počas testovacieho obdobia, ktoré sa začne pripojením k rozvodnej sieti a končí sa pravidelnou výrobou elektriny.

Výstavba Olkiluoto-3, bloku EPR s výkonom 1600 MW, sa začala v auguste 2005 a je o deväť rokov za plánom.

V marci fínska vláda udelila licenciu na prevádzku bloku. Vo februári TVO uviedla, že stavebné práce boli väčšinou dokončené, ale elektrotechnická, automatizačná a mechanická inštalácia stále čiastočne prebieha.

V marci 2018 podpísala TVO dohodu s konzorciom Areva-Siemens o nákladoch a stratách spôsobených meškaním projektu. Vyrovnanie zahŕňa kompenzáciu vo výške 450 miliónov €, ktorá sa má vyplatiť v dvoch splátkach.