Estónska vláda vytvára pracovnú skupinu na preskúmanie možností jadrovej energie

Estónska vláda schválila vytvorenie pracovnej skupiny na posúdenie možnosti zavedenia jadrovej energie v tejto pobaltskej krajine, uvádza sa vo vyhlásení estónskeho ministerstva životného prostredia.

0
38
Estónsky minister životného prostredia Tõnis Mölder
Estónsky minister životného prostredia Tõnis Mölder. Foto: facebook.com/molder.tonis

Podľa vyhlásenia bude skupine šéfovať estónsky minister životného prostredia Tõnis Mölder. Súčasťou budú zástupcovia aj ďalších ministerstiev.

Skupina bude analyzovať možnosť zavedenia jadrovej energie v Estónsku a posúdi aj energetické potreby a energetickú bezpečnosť krajiny v nasledujúcich dvadsiatich rokoch. Závery a návrhy majú byť predložené vláde najneskôr do septembra 2022.

S cieľom zvýšiť energetickú bezpečnosť, udržateľnosť a konkurencieschopnosť Estónska a dosiahnuť klimatické ciele do roku 2050, by bolo zavedenie jadrovej energie jedným z možných riešení.

– Tõnis Mölder
minister životného prostredia

Minister však ďalej uviedol, že proces zavádzania jadrovej energie by bol „veľmi dlhý a vyžadoval by od štátu obrovské investície“. „Mala by sa vyriešiť aj zložitá otázka, čo robiť s vyhoreným jadrovým palivom,“ dodal.

Ministerstvo životného prostredia uviedlo, že ak sa Estónsko rozhodne postaviť jadrovú elektráreň, jej komerčná prevádzka sa môže začať o niekoľko desaťročí a nestalo by sa tak skôr ako v roku 2035. Zavedenie jadrovej energie si podľa nich vyžaduje sociálnu dohodu a jasné odpovede na „oprávnené otázky a obavy verejnosti. Samotný vedecký prístup nestačí, je tiež potrebná všeobecná pripravenosť ľudí a spoločnosti.“

V hre sú aj malé modulárne reaktory

Minister Mölder tiež uviedol, že Estónsko by mohlo zvážiť nasadenie malých modulárnych reaktorov (SMR), no pracovná skupina musí tiež analyzovať technológie vyvíjané v iných krajinách, vrátane potenciálne vhodných riešení pre Estónsko. Posúdenie sa musí zamerať aj na to, či by nová jadrová výstavba mala byť zo strany štátu alebo súkromného sektoru, a na možnosti spolupráce medzi nimi, uviedol pán Mölder.

Od roku 2019 estónska súkromná spoločnosť Fermi Energia pracuje na projekte nasadenia SMR v Estónsku. Očakáva sa, že koncom roku 2021 predloží vláde žiadosť o začatie procesu oficiálneho plánovania.

Spoločnosť Fermi Energia, ktorá financuje svoje prípravné aktivity prostredníctvom crowdfundingu, si pre svoj projekt ešte nezvolila žiadnu technológiu. Podpísala však už viaceré dohody o spolupráci s najvýznamnejšími vývojármi malých modulárnych reaktorov.