Keď som bol chlapec, moji rodičia ma občas so sestrou vzali táboriť do púšte. Mnohí si myslia, že púšte sú prázdne, ale moji rodičia nás naučili vidieť divú zver okolo nás – jastraby, orly, aj korytnačky.

Po skončení školy som sa presťahoval do Kalifornie, aby som pracoval na environmentálnych kampaniach. Pomohol som zachrániť posledný prastarý sekvojový les v štáte a zablokoval som navrhované úložisko rádioaktívneho odpadu v púšti.

V roku 2002, krátko potom ako som dovŕšil 30 rokov, som sa rozhodol, že sa chcem venovať klimatickej zmene. Bál som sa, že globálne otepľovanie by mohlo zničiť veľkú časť prírodného prostredia, ktoré ľudia tak usilovne chránili.

Myslel som si, že riešenia sú celkom jednoduché: solárne panely na každej streche, elektrické autá na každej ceste, atď. Veril som, že hlavné prekážky sú politické. A tak som pomohol zorganizovať koalíciu najväčších amerických odborových zväzov a environmentálnych skupín. Náš návrh sa týkal investície do obnoviteľných zdrojov energie vo výške 300 miliárd dolárov. Chceli sme nielen zabrániť klimatickým zmenám, ale tiež vytvoriť milióny nových pracovných miest v rýchlo rastúcom odvetví špičkových technológií.

Naše úsilie sa vyplatilo v roku 2007, keď vtedajší prezidentský kandidát Barack Obama prijal našu víziu. V období rokov 2009 – 2015 USA investovali 150 miliárd dolárov do obnoviteľných zdrojov a ďalších foriem čistých technológií. Ale hneď sme narazili na problémy.

Prvý sa týkal využívania pôdy. Elektrická energia zo solárnych striech stojí približne dvakrát toľko ako elektrina zo solárnych fariem, solárne a veterné farmy však vyžadujú obrovský záber pôdy. Takisto je tu skutočnosť, že solárne a veterné farmy vyžadujú dlhé nové prenosové vedenia a sú proti nim miestne spoločenstvá a ochranári prírody, ktorí sa snažia chrániť prírodu, najmä vtáky.

Ďalšou výzvou bola prerušovaná povaha slnečnej a veternej energie. Keď slnko prestane svietiť a vietor prestane fúkať, musíte rýchlo dokázať nabehnúť na ďalší zdroj energie.

Našťastie na riešení pracovalo veľa ľudí. Jedným z riešení bolo premeniť kalifornské priehrady na veľké batérie. Myšlienka bola taká, že keď slnko svietilo a vietor fúkal, mohli ste čerpať vodu do kopca, uskladniť ju na neskoršie obdobie a potom ju spustiť cez turbíny, aby ste vyrobili elektrinu, keď ju potrebujete.

Iné problémy sa pri bližšom skúmaní nezdali také veľké. Napríklad po tom, čo som sa dozvedel, že domáce mačky každý rok zabijú miliardy vtákov, som pripustil aj takmer milión vtákov usmrtených veternými turbínami. Zdalo sa mi, že väčšina problémov, ak nie všetky, z rozširovania slnečnej a veternej energie sa dá vyriešiť technologickejšou inováciou.

Ale ako roky plynuli, problémy pretrvávali a v niektorých prípadoch sa zhoršili. Napríklad Kalifornia je svetovým lídrom, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie, ale naše priehrady sme nepremenili na batérie, čiastočne z geografických dôvodov. Potrebujete správny druh priehrady a nádrže, a dokonca aj potom je to drahá úprava.

Veľkým problémom je, že voda, ktorá sa hromadí v priehradách, má aj veľa iných spôsobov využitia, najmä zavlažovanie a mestá. A pretože voda v našich riekach a nádržiach je vzácna a nespoľahlivá, voda z priehrad pre iné účely sa stáva stále vzácnejšou.

Bez veľkokapacitných spôsobov zálohovania slnečnej energie musí Kalifornia blokovať elektrinu prichádzajúcu zo slnečných fariem, keď je veľmi slnečno, alebo zaplatiť susedným štátom, aby ju odobrali, aby sme sa vyhli výpadku našej rozvodnej siete.

Napriek tomu, čo ste už počuli, z jasne pochopených technických a ekonomických dôvodov, nie sme na ceste k „batériovej revolúcii“. Pokiaľ ide o domáce mačky, nezabíjajú veľké, vzácne a ohrozené vtáky. Domáce mačky zabíjajú malé obyčajné vtáky, ako sú vrabce, červienky a sojky. To, čo zabíja veľké a ohrozené vtáky – vtáky, ktoré by mohli vyhynúť – ako jastraby, orly, sovy a kondory, sú veterné turbíny.

V skutočnosti sú veterné turbíny najvážnejšou novou hrozbou pre dôležité druhy vtákov, ktoré sa objavia v najbližších desaťročiach. Rýchlo sa otáčajúce turbíny pôsobia ako vrcholový dravec, s ktorým si veľké vtáky nevedia rady.

Solárne farmy majú podobne veľké ekologické vplyvy. Vybudovanie solárnej farmy je podobné budovaniu akýchkoľvek iných fariem. Musíte vyčistiť celú oblasť voľne žijúcich živočíchov. S cieľom vybudovať jednu z najväčších solárnych fariem v Kalifornii si najali developeri biológov, aby vytiahli ohrozené púštne korytnačky zo svojich brlohov, naložili ich na dodávky, previezli a umiestnili do klietok v kotercoch, kde mnohé zomreli.

Keď sme sa dozvedeli o týchto vplyvoch, postupne mi začalo dochádzať, že neexistuje žiadna technologická inovácia, ktorá by mohla vyriešiť základný problém s obnoviteľnými zdrojmi energie.

Solárne panely môžete zlacniť a veterné turbíny zväčšiť, nemôžete však donútiť slnko svietiť pravidelnejšie alebo vietor fúkať spoľahlivejšie. Pochopil som environmentálne dôsledky fyziky energie. Ak chcete vyrobiť značné množstvo elektriny zo slabých tokov energie, musíte ich iba rozložiť do obrovských oblastí. Inými slovami, problém s obnoviteľnými zdrojmi energie nie je v zásade technický – je to prírodný.

Zaobchádzanie so zdrojmi energie, ktoré sú svojou podstatou nespoľahlivé a vyžadujú veľké množstvo pôdy, je spojené s vysokými ekonomickými nákladmi. O tom, ako klesli náklady na solárne panely a veterné turbíny, sa veľa publikovalo. Tieto jednorazové úspory nákladov na ich výrobu vo veľkých čínskych továrňach však prevážili vysoké náklady na riešenie ich nespoľahlivosti.

Zoberte si Kaliforniu. V období rokov 2011-2017 klesli náklady na solárne panely približne o 75 percent, a napriek tomu sa naše ceny elektrickej energie zvýšili päťkrát viac ako vo zvyšku USA. Rovnaký príbeh je aj v Nemecku, svetovom lídrovi v slnečnej a veternej energii. Ceny elektriny vzrástli v období rokov 2006-2017 o 50 percent, keďže zvyšovali kapacitu obnoviteľných zdrojov energie.

Kedysi som si myslel, že riešenie klimatických zmien bude drahé. Po tom, čo som sa pozrel na Nemecko a Francúzsko, som tomu už veriť nemohol. Emisie uhlíka v Nemecku od roku 2009 stagnovali, napriek investícii do elektrickej siete s hustými obnoviteľnými zdrojmi do roku 2025 vo výške 580 miliárd dolárov, čo predstavuje 50% nárast nákladov na elektrinu.

Medzitým Francúzsko produkuje jednu desatinu emisií uhlíka na jednotku elektriny ako Nemecko a za elektrinu zaplatí o niečo viac ako polovicu. Ako? Prostredníctvom jadrovej energie. Za posledné desaťročie potom Francúzsko pod tlakom Nemecka vynaložilo 33 miliárd dolárov na obnoviteľné zdroje energie. Aký bol výsledok? Zvýšenie uhlíkovej náročnosti dodávok elektriny a tiež zvýšenie cien elektrickej energie.

A čo všetky titulky o drahých jadrových a lacných solárnych a veterných elektrárňach? Ide zväčša o ilúziu, ktorá vyplýva zo skutočnosti, že 70 až 80 percent nákladov na výstavbu jadrových elektrární sú vopred známe, zatiaľ čo náklady na solárne a veterné elektrárne nezahŕňajú vysoké náklady na prenosové vedenia, nové priehrady alebo iné formy batérií.

Je rozumné opýtať sa, či je jadrová energia bezpečná a čo sa stane s jej odpadom. Ukázalo sa, že vedci študovali a bezpečnosť rôznych zdrojov energie a ich vplyv na zdravie od 60. rokov minulého storočia. Každá veľká štúdia, vrátane nedávnej štúdie britského lekárskeho časopisu Lancet, zistila to isté: jadrová energia je najbezpečnejším spôsobom ako vyrobiť spoľahlivú elektrinu.

Je zvláštne, že jadrové elektrárne sú také bezpečné z rovnakého dôvodu, z akého sú jadrové zbrane také nebezpečné. Urán používaný ako palivo v elektrárňach a ako materiál pre bomby môže pri rovnakej hmotnosti vytvoriť miliónkrát viac tepla ako jeho ekvivalent fosílneho paliva alebo strelného prachu.

Nie je to tak ani o palivo, ako o procese. Pri rozbíjaní atómov sa uvoľní viac energie ako pri rozbíjaní chemický väzieb. Čo je zvláštne na atómoch uránu je to, že sa delia ľahko. Pretože jadrové elektrárne vyrábajú teplo bez ohňa, neznečisťujú vzduch dymom. Naopak, dym zo spaľovania fosílnych palív a biomasy má podľa Svetovej zdravotníckej organizácie za následok predčasné úmrtia siedmich miliónov ľudí ročne.

V priebehu 80-ročnej dĺžky života zomrie na ožiarenie v dôsledku najhoršej jadrovej havárie v Černobyle menej ako 200 ľudí a na malé množstvo rádioaktívnych častíc, ktoré unikli z Fukušimy, nezomrie ani jeden človek. A tak vedec v oblasti klímy James Hanson a jeho kolega zistili, že jadrové elektrárne doteraz zachránili takmer dva milióny životov, ktoré by sa stratili v dôsledku znečistenia ovzdušia.

Vďaka svojej energetickej hustote vyžadujú jadrové elektrárne oveľa menej pôdy ako obnoviteľné zdroje. Dokonca aj v slnečnej Kalifornii potrebuje solárna farma 450-krát viac pôdy na výrobu rovnakého množstva energie ako jadrová elektráreň.

Jadro s vysokou hustotou energie si vyžaduje oveľa menej materiálov a v porovnaní so solárnymi a veternými elektrárňami s nízkou hustotou energiou produkuje aj oveľa menej odpadu.

Urán v objeme jedinej plechovky koly poskytne všetku energiu potrebnú pre najnáročnejší americký alebo austrálsky životný štýl. Na konci procesu je vysokorádioaktívnym odpadom, ktorý vyprodukujú jadrové elektrárne, tá istá plechovka (vyhoreného) uránového paliva. Dôvodom, prečo je jadrová energia z hľadiska životného prostredia najlepšia, je to, že produkuje také malé množstvo odpadu a žiaden nevstupuje do životného prostredia ako znečistenie.

Všetko odpadové palivo zo 45 rokov švajčiarskeho jadrového programu sa zmestí v kanistroch do skladu o veľkosti basketbalového ihriska, kde rovnako ako všetko vyhorené jadrové palivo nikdy neublíži ani muche.

Naopak, solárne panely vyžadujú 17-krát viac materiálov vo forme cementu, skla, betónu a ocele ako jadrové elektrárne a vytvárajú viac ako 200-krát viac odpadov.

Máme tendenciu uvažovať o solárnych paneloch ako o čistých, ale pravdou je, že nikde nie je žiaden plán, čo s nimi spraviť na konci ich 20 až 25-ročnej životnosti.

Odborníci sa obávajú, že solárne panely sa budú prevážať spolu s inými formami elektronického odpadu, aby ich rozobrali – alebo skôr rozbili kladivami – chudobné komunity v Afrike a Ázii, ktorých obyvatelia budú vystavení prachu z toxických ťažkých kovov ako sú olovo, kadmium a chróm.

Kdekoľvek cestujem po svete, pýtam sa bežných ľudí, čo si myslia o jadrovej a obnoviteľnej energii. Po tom, čo mi povedali, že nevedia takmer nič, pripúšťajú, že jadrová energia je silná a obnoviteľné zdroje sú slabé. Ich intuícia je správna. Väčšina z nás sa mýli – celkom pochopiteľne – v tom, že slabé energie sú bezpečnejšie.

Nie sú však obnoviteľné zdroje bezpečnejšie? Odpoveď znie – nie. Veterné turbíny, prekvapujúco, zabíjajú viac ľudí ako jadrové elektrárne.

Inými slovami, energetická hustota paliva určuje jeho vplyv na životné prostredie a zdravie. Rozširovanie baní a väčšieho množstva zariadení na väčšie plochy pôdy bude mať väčší vplyv na životné prostredie a bezpečnosť ľudí.

Je pravda, že môžete stáť vedľa solárneho panelu bez väčšej ujmy, zatiaľ čo ak by ste stáli v jadrovom reaktore s plným výkonom, zomriete.

Pokiaľ však ide o výrobu energie pre miliardy ľudí, ukázalo sa, že výroba slnečných a veterných kolektorov a ich rozmiestnenie na veľkých plochách má nesmierne oveľa horšie vplyvy na ľudí aj na divú zver.

Náš intuitívny pocit, že slnečné svetlo je riedke, sa niekedy objavuje vo filmoch. Z tohto dôvodu nebol nikto šokovaný, keď sa začalo nedávne pokračovanie sci-fi katastrofického filmu „Blade Runner“ s katastrofickou scénou kalifornských púští dláždených solárnymi farmami identickými s tými, ktoré vykynožili púštne korytnačky.

V priebehu niekoľkých storočí ľudia prešli od hmotovo hustých palív k energeticky hustým palivám. Najprv sme prešli od obnoviteľných palív, ako je drevo, trus a veterné mlyny smerom k fosílnym palivám ako uhlie, ropa a zemný plyn, a nakoniec až k uránu.

Energetický pokrok je pre ľudí a prírodu nesmierne pozitívny. Keď prestaneme používať drevo ako palivo, umožníme rast trávnatých porastov a lesov a návrat zveri.

Keď prestávame spaľovať drevo a trus v našich domácnostiach, už viac nebudeme musieť vo vnútri dýchať toxický dym. A keď prejdeme z fosílnych palív na urán, zbavíme sa znečistenia vonkajšieho vzduchu a zmiernime otepľovanie planéty.

Jadrové elektrárne sú preto revolučnou technológiou – veľkým historickým prelomom od fosílnych palív, ktorý je rovnako významný ako predchádzajúci priemyselný prechod z dreva na fosílne palivá.

Problémom jadrovej energie je to, že je nepopulárna, je obeťou 50-ročného spoločného úsilia fosílnych palív, obnoviteľnej energie, bojovníkov za jadrové zbrane a mizantropických environmentalistov, ktorí sa snažia o zákaz tejto technológie.

V dôsledku toho jadrový priemysel trpí syndrómom týranej manželky a neustále sa ospravedlňuje za svoje najlepšie vlastnosti, od odpadu po bezpečnosť.

V poslednom čase jadrový priemysel podporoval myšlienku, že na riešenie zmeny klímy „potrebujeme zmes čistých zdrojov energie“ vrátane slnečnej, veternej a jadrovej energie. To je niečo, čomu som voľakedy veril, a povedzme si aj niečo, čo ľudia chcú počuť. Problém je v tom, že to nie je pravda.

Francúzsko ukazuje, že prechod z prevažne jadrovej elektriny na kombináciu jadrovej a obnoviteľnej energie vedie k vyšším emisiám uhlíka spôsobeným využívaním väčšieho množstva zemného plynu a vyšším cenám kvôli nespoľahlivosti slnečnej a veternej energie.

Investori v oblasti ropy a zemného plynu to vedia, a preto sa politicky spojili so spoločnosťami na obnoviteľné zdroje. Ropné a plynárenské spoločnosti míňajú milióny dolárov na propagovanie slnečnej energie a nalievajú milióny dolárov spomínaným environmentálnym skupinám na zabezpečenie vzťahov s verejnosťou.

Čo je potrebné urobiť? Najdôležitejšie je, aby vedci a ochranári začali hovoriť pravdu o obnoviteľných zdrojoch a jadrovej energii a o vzťahu medzi hustotou energie a dopadom na životné prostredie.

Vedci, ktorí sa venujú netopierom nedávno varovali, že veterné turbíny sú príčinou toho, že jeden druh migrujúceho netopiera – netopier sivastý – je na pokraji vyhynutia.

Iný vedec, ktorý pracoval na vybudovaní obrovskej solárnej farmy v kalifornskej púšti, povedal pre High Country News: „Každý vie, že premiestnenie púštnych korytnačiek nefunguje. Keď idete plačúc pred buldozérom, a odpratávate zvieratká a kaktusy z cesty, je ťažké si myslieť, že tento projekt je dobrý nápad. “

Myslím si, že je prirodzené, že tí z nás, ktorí sa začali aktívne zaoberať klimatickými zmenami, sa tiahli smerom k obnoviteľným zdrojom. Zdajú sa byť cestou ako zosúladiť ľudskú spoločnosť s prírodou. Spoločne sme boli postihnutí príťažlivosťou k prírode, ktorá sa nelíši od tej, ktorá nás vedie k nákupu produktov v supermarkete označenom ako „všetko prírodné“. Je však najvyšší čas, aby sa tí z nás, ktorí sa sami menovali za strážcov Zeme, pozreli ešte raz na vedu a začať skúmať dopady našich činov.

Teraz, keď vieme, že obnoviteľné zdroje nemôžu planétu zachrániť, naozaj sa chystáme zostať stranou a nechať ich, zničiť ju?

Michael Shellenberger je „Hrdina životného prostredia“ časopisu Time a je prezidentom organizácie Environmental Progress, nezávislej organizácie pre výskum a politiku. Sledujte ho na Twitteri @ShellenbergerMD