Rumunsko: Dekarbonizácia je bez jadrovej energie nemožná

Dekarbonizácia bez jadrovej energie je nemožná, a preto Rumunsko diskutuje o možnosti výstavby dvoch nových jadrových reaktorov v jadrovej elektrárni Cernavodă s potenciálnymi partnermi z USA, Kanady a Francúzska, uviedol rumunský minister energetiky.

0
53
Cernavoda
Jadrová elektráreň Cernavoda v Rumunsku. Zdroj: Wikipedia

Virgil Popescu na zasadnutí ministerskej rady Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj povedal, že Rumunsko bude tiež venovať „veľkú pozornosť“ potenciálnemu nasadeniu novej generácie malých modulárnych reaktorov.

Rumunský prezident Klaus Iohannis počas návštevy jadrovej elektrárne Cernavodă s pánom Popescom uviedol, že Bukurešť „kladie potrebné základy“ spolupráce pre novú etapu rozvoja civilného jadrového sektora a „veci sa začínajú uberať správnym smerom“.

Rumunsko sa v strednodobom a dlhodobom horizonte rozhodlo nájsť rovnováhu medzi reaktormi Candu a novými technológiami. Naše možnosti zostávajú otvorené a skúmame aj najnovšie inovácie v oblasti jadrovej energie, ako sú pokročilé modulárne reaktory, ale aj ďalšie najmodernejšie technológie, ktoré v tomto odvetví vznikajú.

Klaus Iohannis
rumunský prezident

V decembri 2020 Rumunsko a USA podpísali dohodu o potenciálnej spolupráci na jadrových projektoch v elektrárni Cernavodă. Dohoda zahrnovala rekonštrukciu jedného jadrového energetického reaktora a výstavbu ďalších dvoch v JE Cernavodă, potvrdili štátny výrobca jadrovej energie Nuclearelectrica a americké ministerstvo energetiky. Zahŕňalo to aj plány na dlhodobú spoluprácu pri nasadení SMR na mieste, ktoré ešte bude potvrdené.

Jadrová elektráreň Cernavodă má dva komerčne prevádzkované reaktory tlakovou ťažkou vodou Candu 6 dodávané spoločnosťou Atomic Energy of Canada Ltd (AECL) a postavené pod dohľadom kanadsko-talianskeho konzorcia spoločností AECL a Ansaldo.

Prvý blok začal komerčnú prevádzku v roku 1996. Druhý komerčnú prevádzku začal v roku 2007. V roku 2003 sa začalo úsilie o obnovenie prác na blokoch Cernavodă -3 a -4.

Tretí a štvrtý blok v možnej dostavbe

Projekt Cernavodă -3 a -4 spočíva v dokončení a uvedení do prevádzky dvoch blokov typu Candu 6 s minimálnym inštalovaným výkonom každého 720 MW. Podľa spoločnosti Nuclearelectrica jestvujúce stavby pre tieto dva bloky zahŕňajú budovu reaktora, strojovňu a štruktúry hydrotechnického obvodu. Tieto sú v rôznych fázach dokončenia a budú použité pre akúkoľvek budúcu stavbu.

V auguste Rumunsko a Kanada oznámili podpísanie dohody o posilnení spolupráce v oblasti jadrovej energie – vrátane spolupráce na obnove reaktorov Candu a novej výstavbe.

Kanadská vláda uviedla, že memorandum o porozumení postavilo Kanadu do roly „vybraného partnera na podporu jadrového rozvoja v Rumunsku“.

V októbri 2020 Rumunsko podpísalo s Francúzskom vyhlásenie o zámere, ktoré obsahovalo plány spolupráce so „strategickými partnermi“ na výstavbe blokov 3 a 4 v elektrárni Cernavodă a na rekonštrukcii 1. bloku.