Rumunsko odsúhlasilo strategickú podporu pre dva nové jadrové bloky

Rumunská vláda schválila podporu pre dva jadrové bloky, Cernavoda 3 a 4. Projekt CANDU, ktorý bol začiatkom 90. rokov zastavený, môže prejsť do ďalšej fázy.

0
71
Cernavoda
Jadrová elektráreň Cernavoda v Rumunsku. Zdroj: Wikipedia

Rumunská energetická spoločnosť Nuclearelectrica privítala nový zákon, ktorý podporuje projekt dvoch jadrových blokov v elektrárni Cernavoda. Ten zaručuje, že vláda podnikne potrebné kroky na financovanie výstavby dvoch reaktorov vrátane poskytnutia štátnych finančných záruk a bude zodpovedná za implementáciu podporného mechanizmu vo forme tzv. zmluvy o rozdiele. Okrem veľkých reaktorov plánuje Rumunsko, podobne ako mnohé iné európske krajiny, v budúcnosti využívať aj technológiu malých modulárnych reaktorov.

Vítame prijatie zákona, ktorým sa schvaľuje podpísanie Zmluvy o podpore rozvoja projektu 3. a 4. bloku elektrárne Cernavoda. Ďakujeme prezidentovi, vláde a rumunskému parlamentu. Je zrejmé, že bez účasti štátu a úradov na projektoch v oblasti jadrovej energetiky ich nie je možné realizovať. Vďaka tomuto strategickému projektu pridáme do národného energetického mixu po roku 2031 ďalších 10 TWh bezuhlíkovej energie.

– Cosmin Ghita
generálny riaditeľ spoločnosti Nuclearelectrica

Elektráreň má v súčasnosti dva kanadské ťažkovodné reaktory CANDU s inštalovaným výkonom 655 MW. Výstavba tretieho a štvrtého bloku elektrárne Cernavoda sa začala v 80. rokoch minulého storočia, ale začiatkom 90. rokov bola zastavená.

Súčasná vládna podpora umožňuje začať druhú fázu opätovného spustenia projektu, ktorá by podľa prevádzkovateľa mala trvať 30 mesiacov. Počas tejto fázy spoločnosť Nuclearelectrica očakáva aktualizáciu rozpočtu projektu, nastavenie financovania, získanie súhlasu Európskej komisie, získanie povolenia na jadrovú bezpečnosť pre fázu výstavby a na záver konečné investičné rozhodnutie.

V tretej fáze sa potom výstavba dokončí v priebehu odhadovaných 69 až 78 mesiacov. V súčasnosti sa plánuje, že nové bloky budú uvedené do komerčnej prevádzky v rokoch 2030 a 2031. Odhadované náklady na dokončenie sú v súčasnosti 7 miliárd eur.

Veľké a malé jadrové bloky

Spoločnosť Nuclearelectrica, ktorú z 82,49 % vlastní rumunský štát, sa v súčasnosti podieľa 18 % na energetickom mixe Rumunska. Jej bezuhlíkové výroby predstavujú 33 % elektrickej energie vyrobenej v Rumunsku. Okrem veľkých blokov spoločnosť plánuje aj výstavbu malých modulárnych reaktorov.

„Projekt 3. a 4. bloku spolu s rekonštrukciou 1. bloku a projektom malých modulárnych reaktorov sú dôležitou súčasťou investičnej stratégie spoločnosti Nuclearelectrica, ktorej cieľom je vrátiť do Rumunska čistú energiu. Veľké reaktory môžu poskytovať základnú, čistú a cenovo dostupnú elektrickú energiu, zatiaľ čo malé reaktory môžu poskytovať flexibilitu, ktorá dopĺňa obnoviteľné zdroje energie a neenergetické aplikácie, ako sú teplo a vodík,“ dodal Ghita.