Rumunsko plánuje rozvinúť kapacitu výroby energie s nízkymi emisiami skleníkových plynov, vrátane nových jadrových elektrární, uviedla vláda vo svojom návrhu národného energetického a klimatického plánu.

V pláne sa tiež hovorí, že Rumunsko chce vyvinúť technológie pre vyspelé reaktory 4. generácie a rozvinúť infraštruktúru pre olovom chladené rýchle reaktory „prostredníctvom európskych a medzinárodných partnerstiev.“

V novembri 2015 podpísal rumunský jadrový prevádzkovateľ Nuclearelectrica memorandum o porozumení so spoločnosťou China General Nuclear Power Corporation na dva nové bloky na JE Cernavodă, ale rokovania o dohode s investormi ešte neboli uzavreté.