Simplicitne o JADRE

0
345

Študuješ odbor, ktorý súvisí s oblasťou palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení, prípadne využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych, prírodných a farmaceutických vedách?

Slovenská nukleárna spoločnosť vyhlasuje súťaž „Simplicitne o jadre“:

Vytvor pútavý informačný plagát, v ktorom priblížiš svet rádioaktivity a mierové využívanie ionizujúceho žiarenia aj laickej verejnosti.

  • pokús sa spojiť odbornosť a názornosť,
  • zabudni na rovnice,
  • využi grafy, tabuľky, mapky,
  • ponúkni vysokú hustotu informácii v zrozumiteľnosti a v dobrej grafike.

Odborná komisia SNUS odmení 8 autorov najlepších plagátov sumou 250 eur.

 

Tvoj plagát čakáme najneskôr do 12. novembra 2017, víťazov vyhlásime na Deň študenstva 17.11.2017.

Plagát posielaj vo formáte PDF na info@snus.sk, nezabudni uviesť do predmetu „Simplicitne o jadre“.

#snus #gonuclear #simplicitneojadre