Posledný blok jadrovej elektrárne Barakah v SAE získal povolenie na prevádzku

Úrad pre jadrovú energetiku v Spojených arabských emirátoch vydal povolenie na prevádzku posledného bloku elektrárne Barakah.

0
45
1. augusta 2020 bol spustený prvý blok JE Barakah v SAE.

Štvorbloková elektráreň Barakah má reaktory typu APR-1400 a jej dokončenie predstavuje splnenie cieľa stanoveného vládou v roku 2008. Jadrová energia bude v blízkej budúcnosti pokrývať približne štvrtinu spotreby Spojených arabských emirátov a očakáva sa, že zohrá významnú úlohu pri dosahovaní cieľa uhlíkovej neutrality do roku 2050.

Prevádzkovú licenciu na prevádzku štvrtého bloku jadrovej elektrárne vydal Federálny úrad pre jadrovú reguláciu (FANR) Spojených arabských emirátov. Licencia na 60 rokov bola vydaná po komplexnom preskúmaní dokumentácie a bezpečnostnej kontrole bloku APR-1400. Inžinieri teraz môžu pristúpiť ku komerčnej prevádzke bloku a začať zavážať jadrové palivo do reaktora.

„Preskúmanie žiadosti o povolenie na prevádzku štvrtého bloku vykonal tím zložený z 90 % z odborníkov na jadrovú energetiku z Emirátov. Je to dôkazom úspechu stratégie FANR pri budovaní kapacít a zručností našich ľudí v oblasti regulácie jadrového sektora a zabezpečenia jeho bezpečnej prevádzky,“ povedal Christer Viktorsson, generálny riaditeľ FANR.

FANR tiež preskúmal organizačnú a personálnu pripravenosť prevádzkovateľa elektrárne, spoločnosti Nawah Energy Company. Výsledkom všetkých inšpekcií bol súlad bloku s regulačnými požiadavkami. Okrem toho emirátsky regulačný orgán už vydal osvedčenia celkovo 215 prevádzkovateľom reaktorov, z ktorých 78 sú štátni príslušníci SAE.

Štvrtina elektrickej energie z jadra

Strategické rozhodnutie investovať do jadrovej energie prijala vláda SAE v roku 2008. V roku 2012 sa oficiálne začala výstavba prvého bloku, do komerčnej prevádzky bol uvedený v roku 2021. Projekt s celkovým inštalovaným výkonom 5 380 MW a nákladmi 20 miliárd USD pokryje v plnej prevádzke približne štvrtinu spotreby elektrickej energie v krajine.

Dnešný deň je pre Spojené arabské emiráty historickým okamihom, pretože realizujú svoju víziu, ktorá sa začala pred 15 rokmi, o prvom využití mierovej jadrovej energie v regióne. Úspech jadrového programu Spojených arabských emirátov a ich schopnosť realizovať ho v rekordne krátkom čase pri dodržiavaní medzinárodných noriem urobili z krajiny vzor pre ostatné krajiny, ktoré sa púšťajú do rozvoja jadrovej energetiky.

– Hamad Al Kaabi
veľvyslanec, stály predstaviteľ SAE pri MAAE
a podpredseda predstavenstva FANR