Španielska asociácia Foro Nuclear tvrdí, že jadro musí byť pre krajinu kľúčovou technológiou

Priemyselná skupina tvrdí, že jadrová energia musí byť kľúčovou technológiou v energetickom prechode.

0
14
Jadrová elektráreň Almaraz, Španielsko.
Jadrová elektráreň Almaraz, Španielsko. Foto: Foro Nuclear

Španielska asociácia pre jadrovú energetiku Foro Nuclear uviedla v novej správe o španielskom jadrovom energetickom priemysle, že jadrová energia musí byť kľúčovou technológiou pri dosahovaní cieľov energetickej transformácie.

Podľa dokumentu „Jadrové výsledky do roku 2023 a budúce perspektívy“, zverejneného 23. apríla, sedem prevádzkovaných reaktorov v Španielsku vyrobilo 20,34 % elektrickej výroby, čo predstavuje viac ako 27 % bezemisnej elektriny v krajine, s vynikajúcimi výkonnostnými ukazovateľmi blížiacimi sa k 90 %. Jadrové elektrárne boli tiež technológiou, ktorá fungovala najviac hodín, uvádza správa.

„Španielsko nemôže ísť opačným smerom [globálneho exponenciálneho rastu],“ povedal prezident Foro Nuclear Ignacio Araluce s odkazom na program odstavenia španielskej jadrovej flotily a potrebu revízie tohto plánu. „[Španielsko] sa stáva izolovaným, takže je potrebné prehodnotiť budúcnosť našich závodov, ako aj podmienky, ktoré zabezpečia ich životaschopnosť.“ Nadmerné a nadbytočné dane a poplatky ohrozujú životaschopnosť elektrární a celého jadrového sektora, povedal Araluce.

„Je preto naliehavé výrazne znížiť [zdanenie] bez toho, aby sme v každom prípade zvážili akékoľvek dodatočné zvýšenie dane Enresa,“ povedal s odkazom na federálny fond na nakladanie s rádioaktívnym odpadom a demontáž jadrových elektrární. Enresa je štátna spoločnosť zodpovedná za nakladanie s rádioaktívnym odpadom.

Podľa správy v súčasnosti španielska jadrová flotila produkuje energiu zodpovedajúcu spotrebe energie 15 miliónov domácností.

„Nie sme ochotní akceptovať všetky dodatočné náklady“

„Nie sme však ochotní akceptovať všetky dodatočné náklady, ktoré nemožno pripísať prevádzke jadrovej flotily, ale skôr odvodené zo zmien v pláne odpadového hospodárstva alebo z nedostatku inštitucionálneho konsenzu,“ trval na svojom Araluce.

Správa poukazuje na to, že v priebehu minulého roka sa upevnil podstatný posun vo vnímaní jadrovej energie s rastúcou podporou tejto technológie. Hovorí sa, že tento posun sa začal už v predchádzajúcich rokoch po energetickej kríze.

Správa uvádza, že Medzinárodná energetická agentúra varovala pred rizikami, že Španielsko opustí jadrovú energiu. V roku 2023 ho Európska rada zaradila do zoznamu strategických technológií pre klimatickú neutralitu. Okrem toho, záverečný dokument z posledného dokumentu Cop28 OSN o klíme zahŕňa jadrovú energiu ako prostriedok na urýchlenie znižovania emisií.

V rámci Cop28 sa 24 krajín – okrem Španielska – zaviazalo strojnásobiť svoju inštalovanú jadrovú kapacitu, aby do roku 2050 dosiahli bilanciu čistých nulových emisií, uvádza správa.

Španielske jadrové elektrárne sa začnú odstavovať od roku 2027. Štyri zo siedmich jadrových reaktorov majú byť zatvorené do konca roku 2030, čo predstavuje približne 4 GW kapacity. Od roku 2020 boli natrvalo odstavené tri jadrové bloky: Vandellos-1 v roku 1990, Jose Cabrera v roku 2006 a Santa Maria de Garona v roku 2012.