Spomienka na Ing. Jozefa Kehéra

0
264

Nie len podľa dátumu narodenia (1935), ale najmä podľa životnej dráhy a činov je možné vidieť, že nás opustil zaslúžilý člen. Titul inžinier získal na  SVŠT v Bratislave (1959) a následne absolvoval aj postgraduálne štúdium na ČVUT. V r. 1967 nastúpil na JE A-1 Bohunice ako vedúci technologického odboru. V r. 1972-1976 pracoval vo funkcii námestníka riaditeľa EBO pre prevádzku a techniku. Riadil spúšťanie JE A-1. V r. 1977-1978 pracoval na SEP ako riaditeľ pre výrobu a rozvod. V r. 1982-1990 bol námestníkom ministra federálneho ministra palív a energetiky a zároveň aj zmocnencom vlády pre výstavbu JE. V r. 1991-1992 pracoval ako poradca na FMH ČSFR. V r. 1992-1995 pracoval na Montážnej správe Bohunice, Škoda Praha, neskoršie Energoservis ako obchodný a technický námestník riaditeľa. V r. 1996 prešiel do JE Mochovce. S výnimkou MO34 bol pri spúšťaní všetkých jadrových blokov v Čechách i na Slovensku. Pamätníci si na neho určite spomínajú ako na veľmi energického a zanieteného jadrového energetika. Za zásluhy o rozvoj jadrovej energetiky mu SNUS v r. 1998 udelila Čestný diplom SNUS a stal sa členom sekcie seniorov. Česť jeho pamiatke!