Prognózy Svetovej nukleárnej asociácie (WNA) týkajúce sa rastu kapacity výroby jadrovej energie sa po ôsmich rokoch prvýkrát revidovali smerom nahor po zavedení priaznivejších politík v mnohých krajinách.

Francúzi odďaľujú znižovanie jadra, USA podporujú ďalšiu prevádzku

V správe uverejnenej začiatkom septembra londýnska priemyselná skupina uviedla, že vo Francúzsku sa energetická politika zmenila, čím sa oddialilo plánované zníženie podielu jej jadrovej energie v energetickom mixe a umožnilo sa predĺženie životnosti existujúcich reaktorov aj nad 40 rokov.

V USA začínajú zákonodarné orgány prijímať opatrenia, ktoré podporujú pokračujúcu prevádzku reaktorov a uznávajú úlohu jadrovej energie pri dodávaní nízkouhlíkovej elektriny. Zároveň sa začal proces udeľovania druhého predĺženia prevádzkových licencií pre jadrové reaktory, čo umožňuje reaktorom pracovať 80 rokov.

Inštalovaný výkon jadrových elektrární sa zvýši zo súčasných 402 GW na 569 GW do roku 2040. Vo vysokom scenári to ale môže byť až na 776 GW.

Čína a India expandujú, pribúdajú nové krajiny na jadrovú mapu

Čína a India majú rozsiahle programy na expanziu jadra a vyhliadky na nové reaktory v mnohých krajinách sa zlepšili, keď niekoľko nových krajín, ako napríklad Turecko, Bangladéš a Egypt, začína projekty výstavby a niekoľko ďalších vrátane Uzbekistanu, Kazachstanu a Poľska, ukazuje „jasný záujem“ pri vývoji jadrových programov “.

Vysoké a referenčné scenáre v správe ukazujú rýchlejší rast globálnej jadrovej kapacity v období do roku 2040 ako kedykoľvek od roku 1990, ktorý sa zvýšil najmä v dôsledku rozsiahlych programov budovania reaktorov v Číne, Indii a ďalších krajinách Ázie.

Kapacita sa zvýši na 569 GW

Predpokladaný rast v referenčnom scenári je mierny a kapacita sa zvýši z dnešných približne 402 GW na 569 GW do roku 2040. Vo vysokom scenári sa však očakáva, že sa jadrová kapacita takmer zdvojnásobí na 776 GW. V prípade nižšieho scenára si jadrová kapacita v podstate udrží svoju súčasnú úroveň v prognózovanom období na úrovni 402 GW.