Taishan

Druhý jadrový blok EPR v jadrovej elektrárni (JE) Taishan v provincii Guangdong v južnej Číne začal komerčnú prevádzku.

Taishan-2 je reaktor tretej generácie

China General Nuclear (CGN), francúzska štátna EDF a projektant JE Framatome 7. septembra potvrdili komerčnú prevádzku bloku generácie III+ potom, keď reaktor ukončil 168 hodín nepretržitej prevádzky.

Blok Taishan-2, ktorého výstavba sa začala v roku 2010, je druhým reaktorom EPR, ktorý je v komerčnej prevádzke na svete, po bloku Taishan-1, ktorý začal  komerčnú prevádzku v decembri 2018.

Dva bloky JE Taishan sú tretí a štvrtý blok EPR stavaný na svete. Prvými dvomi sú Olkiluoto-3 vo Fínsku a Flamanville-3 vo Francúzsku. V roku 2017 sa začala aj výstavba piateho a šiesteho EPR v Hinkley Point C v Anglicku.

JE Taishan je spoločným projektom čínsko-francúzskej infraštruktúry. CGN má na projekte 70% podiel a skupina EDF, ktorej dcérskou spoločnosťou je Framatome, vlastní 30%.

Energetická spolupráca medzi Francúzskom a Čínou

Podľa Framatomu je JE Taishan jedným z najväčších energetických projektov spolupráce medzi Francúzskom a Čínou. Projekt zahŕňa aj kľúčové služby a vybavenie JE, vrátane riadiaceho systému, paliva, primárnych čerpadiel a podpory pri výstavbe a uvádzaní elektrárne do prevádzky.

Podľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) je v Číne v komerčnej prevádzke 48 jadrových blokov, vrátane Taishan-2, a deväť je vo výstavbe.