Švédsky parlament uvoľnil úpravou energetických cieľov cestu výstavbe nových reaktorov

Švédski zákonodarcovia dali zelenú úprave energetických cieľov krajiny, podľa ktorých sa na dosiahnutie uhlíkovej neutrality už nebude vyžadovať výroba všetkej elektrickej energie z obnoviteľných, ale z nefosílnych zdrojov.

0
26
Švédsky parlament úpravou energetických cieľov uvoľnil cestu výstavbe nových jadrových reaktorov.

Táto malá, ale významná zmena otvára cestu výstavbe nových jadrových blokov, ktorú presadzuje súčasná vláda krajiny.

Podľa agentúry Reuters je zmena cieľa zo 100 % výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov na výrobu elektriny z nefosílnych zdrojov kľúčovým krokom k naplneniu plánov švédskej vlády riešiť budúcnosť výroby elektriny v krajine. Podľa analýzy Švédskej energetickej agentúry z konca minulého roka by sa totiž spotreba elektrickej energie v krajine mohla do roku 2035 takmer zdvojnásobiť v dôsledku elektrifikácie priemyslu a hospodárstva krajiny a všeobecne s ohľadom na dekarbonizáciu.

„Vytvára to podmienky pre jadrovú energiu. Potrebujeme viac energie, potrebujeme čistú elektrinu a potrebujeme stabilný energetický systém,“ povedala podľa Reuters švédska ministerka financií Elisabeth Svantessonová.

Budúcnosť jadrovej energie vo Švédsku bola v posledných desaťročiach neistá, ale v posledných rokoch sa diskusia o možnej výstavbe nových blokov začala opäť rozbiehať. Švédski politici dosiahli v roku 2016 dohodu, ktorá umožnila výstavbu nových blokov v existujúcich elektrárňach. Podľa súčasnej vládnej koalície sú nové jadrové elektrárne potrebné na prechod na hospodárstvo bez fosílnych palív.

Švédsky premiér začiatkom tohto roka počas návštevy Francúzska uviedol, že krajina bude potrebovať najmenej dva nové jadrové bloky. Možnosť výstavby nových reaktorov nielen vo Fínsku, ale aj vo Švédsku začala minulý rok skúmať fínska energetická spoločnosť Fortum, ktorá okrem iného vlastní podiely vo švédskych jadrových elektrárňach Forsmark a Oskarshamn.

Švédsko už takmer celú svoju výrobu elektrickej energie pokrýva z jadrových a obnoviteľných zdrojov, najmä vodných a veterných. Na pokrytie očakávaného nárastu spotreby elektrickej energie v nasledujúcich rokoch a desaťročiach však bude potrebné vybudovať ďalšie zdroje.

Čo s vyhoretým palivom? Švédi pracujú na odpovedi

Jednou z hlavných prekážok, ktoré môžu skomplikovať plány na výstavbu a prevádzku jadrových elektrární v niektorých krajinách, je otázka, ako naložiť s vyhoreným palivom. Švédsko je však v tejto oblasti tiež aktívne už dlhší čas, pričom vláda začiatkom minulého roka schválila výstavbu trvalého úložiska vo Forsmarku v Östhammari a medziskladu a enkapsulačného závodu Clab v Oskarshamne. Podľa nedávno zverejneného prieskumu je za výstavbu týchto zariadení aj drvivá väčšina obyvateľov dotknutých obcí.