Talianska energetická transformácia môže vzkriesiť jadrové elektrárne

Tri talianske energetické spoločnosti a francúzska štátna energetická skupina EDF podpísali list o zámere spolupracovať na vývoji novej jadrovej kapacity v Európe a podporovať jej nasadenie. Možnou lokalitou môže byť aj Taliansko.

0
174
Talianska jadrová elektráreň Enrico Fermi. Zdroj: Nuclear Regulatory Commission
Talianska jadrová elektráreň Enrico Fermi. Zdroj: Nuclear Regulatory Commission

Tri talianske energetické spoločnosti Ansaldo Energia, Ansaldo Nucleare a Edison Spa a francúzska štátna energetická skupina EDF podpísali list o zámere spolupracovať na vývoji novej jadrovej kapacity v Európe. Uvádza sa tak v spoločnom vyhlásení z pondelka, 6. marca.

Taliansko odstavilo posledné zo svojich komerčných jadrových elektrární, Caorso a Enrico Fermi, v júli 1990 po referende po havárii v Černobyle v roku 1986.

Krajina bola priekopníkom jadrovej energie a mala štyri komerčné jadrové elektrárne – Caorso, Enrico Fermi, Garigliano a Latina – ktoré pokrývali takmer 5 % výroby elektriny v krajine na svojom vrchole v rokoch 1986-1987.

Odvtedy sa však objavili výzvy na prehodnotenie zákazu, pričom zástancovia tvrdili, že jadrová energia má nízku uhlíkovú stopu a že je potrebné znížiť emisie skleníkových plynov, aby bolo možné bojovať proti klimatickej kríze. Rím sa tiež snaží posilniť svoju energetickú bezpečnosť v dôsledku vojny na Ukrajine.

Začiatkom tohto roka Talianske jadrové združenie (Associazione Italiana Nucleare, AIN) uviedlo, že Taliansko potrebuje vypracovať národnú energetickú politiku, ktorá zahŕňa opätovné spustenie programu jadrovej energie, keď sa snaží znížiť závislosť od fosílnych palív a dovozu z Ruska.

Dohoda s EDF kladie základy pre „konkrétnu a otvorenú úvahu o úlohe novej jadrovej energie pri podpore talianskej energetickej transformácie“, povedal generálny riaditeľ Edison Spa Nicola Monti. „Táto potreba sa stala evidentnejšou po otrasoch v minulom roku, čo potvrdzuje dôležitosť dlhodobých strategických rozhodnutí.“

„Nová jadrová kapacita dopĺňa rozvoj obnoviteľných zdrojov a môže byť adekvátnym riešením na podporu cieľov uhlíkovej neutrality do roku 2050, čím prispeje k energetickej nezávislosti európskeho systému,“ hovorí Nicola Monti.

Generálny riaditeľ Ansaldo Nucleare Riccardo Casale povedal, že jeho spoločnosti sa po zatvorení jadrových elektrární v Taliansku „úspešne podarilo udržať svoje jadrové skúsenosti nažive“.

Jadrová spoločnosť vyzýva vládu, aby konala

„Pevne veríme v toto poslanie a v spoluprácu s talianskym priemyslom a výskumnými organizáciami sa podieľame na mnohých projektoch vo viacerých európskych krajinách, čo svedčí o vysokej pridanej hodnote, ktorú môže Taliansko priniesť obnovenému záujmu o jadrovú energiu v Európe,“ povedal Casale.

Prezident AIN Umberto Minopoli v januári na konferencii v Ríme povedal, že sú potrebné kroky vlády, pokiaľ ide o opätovné spustenie výroby jadrovej energie v krajine.

Vyzval na vypracovanie národnej energetickej politiky, ktorá podporuje nový mix vrátane jadrovej energie. Tým by sa zlepšila energetická bezpečnosť krajiny a znížila by sa jej závislosť od dovozu z krajín vrátane Ruska. Taliansko je podľa Minopoliho druhým najväčším čistým dovozcom elektriny na svete.

Vyzval na prijatie vnútroštátneho zákona, ktorý „podporuje, povzbudzuje a propaguje“ účasť talianskych spoločností na medzinárodných projektoch malých modulárnych reaktorov a pokročilých reaktorov.

„Taliansky priemysel a akademická obec už existujú, ale autonómne, bez politickej podpory štátu, ktorá je v iných krajinách masívna,“ povedal Minopoli.

V januári Talianska Národná agentúra pre nové technológie, energiu a trvalo udržateľný hospodársky rozvoj (Enea) podpísala dohodu s Talianskou vesmírnou agentúrou o návrhu „kompaktného, ľahkého, spoľahlivého a bezpečného“ jadrového minireaktora schopného produkovať energiu pre budúce mesačné základne a následnú kolonizáciu Marsu a hlbokého vesmíru.