Reaktorový start-up Transatomic Power v štáte Massachusetts končí svoju činnosť. Nevidí životaschopnú cestu k tomu, aby svoj dizajn reaktora chladeného roztavenými soľami dotiahol do fázy realizácie.

Spoločnosť založená v roku 2011 si však stále želá, aby jej technológia zohrávala úlohu v budúcich pokročilých jadrových reaktoroch, a preto sa rozhodla, že bude všetko verejné. Leslie Dewanová, spoluzakladateľka a výkonná riaditeľka spoločnosti Transatomic, vyhlásila:

„firmu sme nedokázali dostatočne rýchlo rozšíriť, aby sme mohli uviesť náš reaktor v primeranom časovom horizonte. Preto s ťažkým srdcom musím oznámiť, že Transatomic pozastavuje prevádzku.“

Dewanová oznámila, že spoločnosť „otvorí svoje duševné vlastníctvo a sprístupní ho všetkým vedeckým pracovníkom – súkromným, verejným alebo neziskovým subjektom, ktoré chcú pokračovať v práci, ktorú sme začali.“ Transatomic diskutuje s iniciatívou Gateway for Accelerated Innovation in Nuclear (GAIN) Ministerstva energetiky (DOE), aby uvoľnila výsledky svojej práce pre verejnú sféru. Bude to zahŕňať prácu vykonanú s národnými laboratóriami DOE a patenty na reaktory s roztavenými soľami na báze hydridu zirkoničitého.

Transatomic uvoľňuje svoje patenty aj v Európskej únii, Rusku a Číne pre svoju konkrétnu verziu dizajnu reaktorov s kvapalnými palivami. „Uvoľníme všetky naše dokumenty, všetky naše technické správy, ktoré sme urobili v spolupráci s národnými laboratóriami, všetky patenty, ktoré boli udelené, a tie, ktoré sú stále v procese,“ uzavrela Dewanová.