Náklady na výstavbu jadrového bloku EPR Flamanville-3 v severnom Francúzsku vzrástli z 10,5 miliardy € na 10,9 miliardy €, pričom sa zavážanie paliva odložilo o jeden rok na štvrtý štvrťrok roku 2019.

Začiatok horúcich skúšok na tomto bloku s výkonom 1 600 MW je naplánovaný pred koncom roka 2018. Dodatočné náklady a oneskorenie sú výsledkom bezpečnostných kontrol, ktoré sa vykonali po zistení nedostatkov na zvaroch sekundárneho okruhu bloku.

Spoločnosť EDF uviedla, že otestovala 148 zo 150 zvarov na sekundárnom okruhu a do konca júla 2018 otestuje aj zostávajúce dva. Zo 148 skúšaných zvarov 33 zvarov vykazuje „kvalitatívne odchýlky“ a budú opravené.

EDF sa tiež rozhodla urobiť nanovo 20 zvarov, aj keď nemajú žiadne chyby. Tieto zvary nespĺňajú požiadavky definované spoločnosťou EDF v čase projektovania EPR, uviedla spoločnosť. Pri ďalších 10 zvaroch EDF predložila dozornému orgánu ASN špecifický postup na potvrdenie vysokej úrovne bezpečnosti zariadenia počas jeho životnosti. Tento prístup bude predmetom hĺbkového prieskumu zo strany ASN. Ďalších 85 zvarov na sekundárnom okruhu je kompatibilných a nepredstavujú žiadne bezpečnostné riziko, povedala EDF.

Výstavba bloku Flamanville-3 sa začala v roku 2007. V roku 2011 spoločnosť EDF odhadovala náklady na toto zariadenie na 8 miliárd eur.