Európsky súd zamieta námietky Rakúska voči Hinkley Point C

0
203

Druhý najvyšší súd v Európe odmietol rakúske námietky voči plánovanej jadrovej elektrárni (JE) Hinkley Point C v juhozápadnom Anglicku, keď vyhlásil, že britská vládna pomoc ponúknutá pre projekt neporušila pravidlá EÚ.

Európska komisia (EK) schválila projekt v októbri 2014, keďže nevidela žiadne problémy v hospodárskej súťaži, ale predchádzajúca rakúska vláda napadla toto rozhodnutie a v roku 2015 podala protest na Všeobecnom súde s tvrdením, že je v rozpore s politikou EÚ na podporu obnoviteľnej energie.

Luxembursko tiež spochybnilo schválenie EK, s podporou skupiny viac ako 20 akademikov, politikov a predstaviteľov obnoviteľných energií, ktorí tvrdia, že to narúša hospodársku súťaž a porušuje pravidlá pre vládne dotácie.

Česká republika, Francúzsko, Maďarsko , Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Spojené kráľovstvo (UK) vystúpili na podporu EK.

Súd prvého stupňa zamietol námietky Rakúska proti tomuto projektu. „Všeobecný súd potvrdzuje rozhodnutie, ktorým Komisia schválila pomoc poskytnutú Spojeným kráľovstvom v prospech JE Hinkley Point C“.

Sudcovia uviedli, že Veľká Británia má právo vybrať si medzi rôznymi zdrojmi energie. „Komisia sa nedopustila chyby tým, že sa domnievala, že Spojené kráľovstvo je oprávnené definovať rozvoj jadrovej energetiky ako cieľ verejného záujmu, hoci tento cieľ nie je zdieľaný všetkými členskými štátmi,“ uviedol súd.

Prečítajte si aj náš článok: Na stavenisku najnovšej atómky v Európe

Rakúske ministerstvo pre trvalo udržateľný rozvoj a cestovný ruch vyjadrilo poľutovanie nad rozsudkom, ktorý vysiela „nesprávny signál“ o dotáciách na výstavbu jadrových elektrární.

EDF Energy, ktorá pôsobí v Spojené kráľovstvo, buduje v lokalite Hinkley Point C dva bloky EPR s výkonom 1600 MW, ktoré pokryjú 7% britských potrieb elektrickej energie. Podľa najnovších odhadov EDF sa očakáva, že projekt bude stáť 19,6 miliardy GBP. Spoločnosť China General Nuclear International (CGN) vlastní 35% projektu. Prvý blok v Hinkley Point C má byť uvedený do prevádzky v roku 2023.