Vláda USA by mala podporovať „silné portfólio“ nových energetických technológií so špeciálnym zameraním na tie, ktoré majú veľký potenciál na prielom, vrátane vyspelých jadrových reaktorov 4. generácie, uvádza správa americkej spoločnosti Breakthrough Energy Coalition.

V správe sa uvádza, že existuje niekoľko oblastí, kde sú potrebné investície do výskumu a vývoja vyspelých jadrových reaktorov, vrátane lepšieho preukázania výkonnostných a bezpečnostných charakteristík, kvalifikácie palív, zriadenia palivového cyklu a rozvoja pokrokových materiálov a kvalifikácie pre vysokoteplotné aplikácie.

Ďalšou kritickou potrebou výskumu a vývoja je rámec udeľovania licencií. Komisia jadrového dozoru USA (NRC) s podporou ministerstva energetiky (DOE) pracujú na vývoji licenčného rámca pre technológie pokročilých reaktorov, pričom uznáva, že súčasný licenčný proces NRC pre ľahkovodné reaktory (LWR) nie je priamo aplikovateľný na otázky bezpečnosti pre koncepcie pokročilých reaktorov.

Energetická alternatíva, a to ako na národnej, tak aj celosvetovej úrovni, ktorá prináša čistú, distribuovateľnú a škálovateľnú energiu v základnom zaťažení v komplexnom a dynamickom prostredí energetickej siete, je kritickým cieľom.

Súkromný sektor je najväčším investorom do výskumu a vývoja v USA, v oveľa vyšších množstvách než všetci ostatní podporovatelia výskumu, vrátane federálnych a nefederálnych vlád a súkromných filantropov.

Celkové investície DOE do čistej energie vrátane jadrových elektrární 4. generácie v roku 2016 predstavovali približne 4,6 miliardy USD, pričom väčšina – 2,6 miliardy USD – boli priradené výskumnej fáze vývoja. Táto suma nezahŕňa úverové záruky od DOE, zvyčajne vo fáze demonštrácie a nasadzovania, pochádzajúce zo záručných úverov 70 miliárd USD.

Úroveň financovania DOE pre aktivity v štádiu demonštrácie technológie (445 miliónov USD) bola približne rovnaká ako v štádiu vývoja technológie (484 miliónov USD), ale podiel DOE na celkových investíciách v tejto fáze bola nižší ako 10%. Najväčší podiel investícií (2,8 miliardy USD) v demonštračnej fáze pochádza od dodávateľov. V štádiu nasadzovania pochádza 49,5 miliardy USD investícií z trhových zdrojov a 63 miliónov USD z DOE.