USA spúšťa najväčšiu jadrovú iniciatívu za posledné desaťročia

Administratíva amerického prezidenta Bidena deklarovala ochotu ďalej urýchliť národnú jadrovú iniciatívu prostredníctvom vytvorenia pracovnej skupiny pre riadenie projektov a dodávky jadrovej energie. Jej cieľom je spojiť verejný a súkromný sektor s cieľom zaviesť čistú jadrovú energiu a obnoviť vedúce postavenie USA v tomto odvetví.

0
27
Jadrová elektráreň Vogtle.
Jadrová elektráreň Vogtle. Zdroj: Southern Nuclear

Pracovná skupina bola vytvorená pri príležitosti summitu o zavádzaní jadrovej energie na domácom trhu, ktorý v stredu 29. mája zorganizoval Biely dom. V tlačovej správe Bieleho domu po tomto podujatí sa uvádza: „Tieto udalosti spoločne predstavujú najväčší trvalý tlak na urýchlenie civilného využívania jadrovej energie v Spojených štátoch za posledných takmer päť desaťročí.“

V nedávnej minulosti sa objavili určité náznaky pevných ambícií, keď sa hovorilo o vytvorení vlastného dodávateľského reťazca jadrového paliva namiesto toho, aby sa spoliehala na ruský urán. Okrem toho sa USA zaviazali predĺžiť životnosť existujúcich jadrových elektrární v kombinácii so zavádzaním nových elektrární. Najnovším príkladom je dokončenie a uvedenie do prevádzky tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne Vogtle v Georgii, treba však poznamenať, že ide o prvé nové bloky po takmer 30 rokoch.

O dynamický rast sa bude usilovať už spomínaná pracovná skupina. Tá by mala zahŕňať popredných odborníkov z jadrového priemyslu vrátane ministerstva energetiky a iných vládnych rezortov spolu s developermi, investormi, akademickými pracovníkmi a/alebo mimovládnymi organizáciami. Kľúčom k úspechu by malo byť jedinečné a široké spektrum zapojenia každej zo zainteresovaných strán, pričom každá z nich by mala prispieť svojím individuálnym pohľadom na danú problematiku. Výsledkom by malo byť efektívne a spoľahlivé riešenie, ktoré sa premietne do úspory nákladov.

Okrem komerčných plánov bola verejnosť informovaná aj o plánovanom využití malých modulárnych reaktorov vo vojenskom sektore. Tie by spolu s mikroreaktormi poskytovali odolný zdroj energie pre kritickú infraštruktúru, ktorá je zraniteľná voči potenciálnym fyzickým alebo kybernetickým útokom. Biely dom tiež uviedol, že čoskoro spustí program nasadenia moderných reaktorov na napájanie vojenských zariadení.

Odvetvie jadrovej energetiky v USA sa podieľa 18 % na celkovej výrobe elektrickej energie a zamestnáva státisíce ľudí. Na základe predložených plánov možno preto očakávať, že toto odvetvie bude v budúcnosti ďalej rásť. To platí tak pre tamojšie trhy, ako aj pre európsky kontinent, kde sa USA v poslednom čase výrazne angažujú.