V ČR vznikne park rozvoja malých modulárnych reaktorov

0
51
Temelín
Jadrová elektráreň Temelín. Foto: ČEZ

V Českej republike vznikla dohoda o zriadení jadrového parku určeného na prípravu technológie malých modulárnych reaktorov (SMR) a ich nasadenie do existujúcej jadrovej elektrárne Temelín. Dohodu podpísali zástupcovia Juhočeského kraja, štátnej energetickej spoločnosti ČEZ a jej dcérskej firmy ÚJV Řež. Jadrový park na juhu Čiech podľa ČEZ prispeje k urýchleniu príprav a implementácie malých modulárnych reaktorov (SMR) v krajine, pričom spoločnosť ČEZ si už rezervovala miesto na sprevádzkovanie prvého SMR v Temelíne.

Hoci sa hovorí o výstavbe ďalších dvoch veľkých blokov v Temelíne, oficiálne ju zatiaľ nepotvrdili. Samotný plán jadrového parku by tieto stavebné návrhy nemal nijako ovplyvniť. ČEZ v marci tohto roka spustil výberové konanie na dodávateľa nového jadrového bloku v existujúcom jadrovom areáli Dukovany na juhovýchode krajiny. Dohoda sa týka prípravy technológie SMR, posúdenie prevádzkovej, finančnej a technickej realizovateľnosti projektu a prípravu licencovania. Jej cieľom mobilizovať a spojiť verejný, súkromný a akademický sektor.

Výhody SMR

Malé modulárne reaktory (SMR) majú v porovnaní s veľkými jadrovými elektrárňami množstvo výhod a to najmä v rýchlosti výroby a výstavby a možnosti výrobu elektriny regulovať vtedy a tam, kde je to potrebné. Môžu byť sériovo vyrábané a nasadené v oblastiach, kde sú najviac žiaduce. SMR by sa mohli použiť ako náhrada existujúcich uhoľných elektrární, na zníženie škodlivých emisií, zvýšenie energetickej bezpečnosti a mali by Prahe pomôcť pri plnení cieľov znižovania emisií. SMR pripravuje viacero krajín, aby ich prvýkrát komerčne nasadili do konca desaťročia.

Spoločnosť ČEZ už ohľadom SMR podpísala viacero dohôd so spoločnosťami NuScale, GE Hitachi a Holtec z USA, s britskou firmou Rolls-Royce, francúzskou EDF a juhokórejským štátnym jadrovým prevádzkovateľom KHNP. Na prvý projekt SMR u našich západných susedov ešte nebol vybraný žiadny konkrétny investor, je však zrejmé, že elektráreň by mala vyrásť v Temelíne.

Budúcnosť vidím v malých modulárnych reaktoroch. Chcem, aby v tomto boli Južné Čechy lídrom. Je to obrovská príležitosť a tu v južných Čechách by mohlo vyrásť centrum, kde by sa stretávali odborníci z celého sveta a české firmy by sa mohli zapojiť do vývoja a výroby komponentov. Mohlo by tu byť aj školiace stredisko pre operátorov takýchto nových elektrární.

Martin Kuba, predseda Asociácie krajov Českej republiky a predseda Juhočeského kraja

Duo projektov

ČEZ vyvíja SMR prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti ÚJV Řež. HeFASTo je koncept SMR založený na technológii plynom chladeného rýchleho reaktora (GFR) a Energywell je patentovaný SMR využívajúci technológie na báze roztavenej soli. Oba projekty sú podľa ČEZ v pokročilom štádiu výskumu. „Patríme k európskym lídrom v oblasti jadrovej energetiky a túto výhodu si chceme udržať,“ povedal Pavel Cyrani, podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie obchodu a stratégie ČEZ.