Záložný systém napájania pre Olkiluoto-3 začne fungovať už toto leto

V elektrárni má fungovať jeden z najväčších batériových systémov skladovania energie v Európe.

0
64
Olkiluoto-3, Fínsko
Zdroj: TVO

Batériový systém skladovania energie s výkonom 85 MW (Bess) má byť jedným z najväčších v Európe. Dokáže dodávať energiu v prípade výpadku napájania v jadrovej elektrárni Olkiluoto-3 vo Fínsku, ktorá je momentálne v štvormesačnej skúšobnej prevádzke. Batériový systém je takisto tesne pred spustením, uviedla spoločnosť Teollisuuden Voima Oyj (TVO).

Model dodávky „inžinierstvo, obstarávanie a výstavba“ (EPC) pre batériový systém pokrýva všetky pracovné fázy od počiatočnej prípravy miesta až po samotný systém a rozšírenie rozvodne.

TVO, ktorá vlastní a prevádzkuje 1600-MW EPR Olkiluoto-3, podpísala zmluvu na kľúč na prácu s Hitachi Energy v lete 2021. Výstavba sa začala krátko nato, keď obec Eurajoki udelila stavebné povolenie.

Batériový systém môže v prípade výpadku napájania poskytovať energiu 45 minút.

Spoločnosť tvrdí, že Bess prispeje k zabezpečeniu neprerušovaných dodávok elektriny vo Fínsku. „Primárnym účelom systému je slúžiť ako záložná kapacita energie, ktorá sa aktivuje v prípade neočakávaných prerušení výroby na bloku Olkiluoto-3,“ uviedla TVO. Tá investovala do vlastného batériového úložiska a ponúkla ho (prevádzkovateľovi prenosovej sústavy) Fingrid ako súčasť schémy ochrany systému Olkiluoto-3.

Rozsiahla infraštruktúra

Infraštruktúru systému tvorí päť hál zariadení s batériami, budova dozorne a sklad elektrozariadení.

Projekt zahŕňa aj rozšírenie existujúcej 110 kV otvorenej rozvodne TVO na pripojenie batériového systému skladovania do národnej siete a nové 110 kV káblové prepojenie medzi Bess a 110 kV rozvodňou.

Skúšobná prevádzka

TVO minulý mesiac uviedla, že pravidelná výroba elektriny v Olkiluoto-3 bola posunutá z konca júla na september 2022 – oneskorenie v dôsledku kontroly a možných opráv súvisiacich s chladiacim systémom generátora elektrárne.

Teraz sa očakáva spustenie výroby elektriny v septembri 2022. Výstavba sa začala v auguste 2005 a mešká približne 10 rokov.

Skúšobná výroba elektriny v elektrárni, ktorú dodalo konzorcium Areva-Siemens, sa začala 12. marca, čím sa stala prvou jadrovou elektrárňou, ktorá bola spustená do prevádzky v Európe od rumunskej Cernavoda-2 v roku 2007. Olkiluoto-3 dosiahlo prvý kritický stav v decembri 2021.