Valné zhromaždenie SNUS 2020

0
137

Valné zhromaždenie Slovenskej nukleárnej spoločnosti (SNUS) sa tohto roku uskutočnilo 25. 11. 2020  elektronicky formou virtuálneho meetingu cez platformu MS Teams.

Na programe ako zvyčajne boli tieto body:

  1. Správa o činnosti (predseda SNUS – V. Slugeň
  2. Správa o hospodárení (hospodárka SNUS – B. Bajáková)
  3. Správa revíznej komisie (člen revíznej komisie – H. Cabáneková)
  4. Diskusia
  5. Uznesenie
  6. Záver

Valné zhromaždenie zobralo na vedomie Správu o činnosti, Správu o hospodárení a Správu revíznej komisie a schválilo Uznesenie 31. VZ SNUS z 25.11.2020.