Varšava – Európsky nukleárny kongres 2016

0
7

SNUS zorganizovala a financovala návštevu Európskeho nukleárneho kongresu vo Varšave. Zúčastnilo sa na nej viacero členov sekcií WIN a RO. Akcia sa konala v dňoch 9.10.2016 – 12.10.2016.

Kongres poskytol aktuálne informácie z oblastí:

  • Nové trendy v jadrovej energetike.
  • Bezpečnosť jadrových elektrární.
  • Jadrové palivo, recyklácia vyhoreného paliva.
  • Radiačná ochrana v jadrových elektrárňach.
  • Rekapitulácia 30 rokov monitorovania následkov havárie v Černobyle.
  • Jadrová energetika a vzťah verejnosti.
  • Nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, monitoring životného prostredia, vyraďovanie jadrových elektrární.

Informácie boli poskytované prostredníctvom prednášok a výstav monitorovacej techniky.

Na záver kongresu sme navštívili výskumný jadrový reaktor vo Swierku-Otwocku. Reaktor pracuje 4000 h ročne, jeho výkon je 30 MW. Je multifunkčným nástrojom vedeckého výskumu, umožňuje analyzovať vzorky životného prostredia neutrónovou aktivačnou analýzou, produkuje rádioizotopy pre medicínske účely.

Navštívili sme aj laboratóriá v objekte reaktora, ktoré sa venujú analýze vzoriek životného prostredia a radiačnej ochrane zariadenia.