Stanovisko SNUS k petícii rakúskej GLOBAL 2000 proti spusteniu nových blokov v Mochovciach

Cieľom organizácie Global2000 je očividne zatvorenie všetkých jadrových elektrární v Európe, ktoré by viedlo k obrovskému zvýšeniu emisií, dramatickému zhoršeniu kvality ovzdušia, ohrozeniu stability dodávok elektriny a rastu jej ceny.

0
753
Jadrová elektráreň Mochovce3 a 4.
Jadrová elektráreň Mochovce3 a 4.

Slovenská nukleárna spoločnosť vyslovuje znepokojenie nad aktivitami organizácie GLOBAL 2000 sídliacej v Rakúsku, namierenými proti spusteniu dvoch nových jadrových blokov v Mochovciach. Považuje ich za snahu vytvárať nátlak na Slovensko šírením zavádzajúcich až poplašných informácií.

Jadrová energetika je jedným z najbezpečnejších zdrojov výroby elektriny vôbec a je najväčším individuálnym zdrojom výroby nízkouhlíkovej elektriny v Európskej únii, niekoľkonásobne väčším než elektrina vyrobená z vetra alebo slnka. Špičkoví vedci a inštitúcie vo svete, vrátane Medzinárodnej energetickej agentúry IEA alebo Medzinárodného panelu pre klimatickú zmenu IPCC konštatujú, že jadro musí byť súčasťou boja proti klimatickej zmene. Jadrové elektrárne sú spoľahlivým a predvídateľným zdrojom  elektriny, ktorý nie je závislý od počasia. Viaceré európske krajiny s vysokým podielom elektriny z jadra, ako Francúzsko, Švédsko alebo Veľká Británia, dosahujú pri výrobe elektriny nielen výrazne nižšie emisie, ako napríklad Nemecko, ale aj podstatne nižšie ceny pre spotrebiteľov aj podniky.

Jadrové elektrárne typu VVER prevádzkované na Slovensku sú rokmi overené a bezpečne prevádzkované zariadenia, čo je podložené mnohými domácimi i medzinárodnými previerkami bezpečnosti. Naše jadrové elektrárne spĺňajú tie najvyššie bezpečnostné štandardy, v poslednej dekáde sa prevádzkované slovenské bloky pravidelne pohybujú medzi piatimi najbezpečnejšími európskymi blokmi porovnateľného typu. Jadrovú energetiku, do ktorej rozvoja sme za posledných viac ako 60 rokov investovali nemalé úsilie i prostriedky, považujeme za významný a na Slovensku nenahraditeľný zdroj.

Sme presvedčení, že všeobecne formulované tvrdenia organizácie GLOBAL2000 poukazujúce na údajné vážne problémy na dostavbe tretieho a štvrtého bloku v Mochovciach sú umelo nafukované za účelom diskreditácie projektu. Jadrová bezpečnosť musí byť vždy na prvom mieste a na oba nové bloky kladie odborná aj laická verejnosť z tohto pohľadu najvyššie nároky. Slovenská nukleárna spoločnosť je presvedčená, že na Slovensku fungujú nezávislé, plne kvalifikované, vysoko profesionálne dozorné a kontrolné orgány, ktoré sú garanciou, že spustenie nových blokov bude plne v súlade s platnou legislatívou aj medzinárodnými štandardmi.

Posun termínov a navýšenie rozpočtu sú realitou všade v Európe, no nielen pri jadrových projektoch, ale pri mnohých veľkých infraštruktúrnych projektoch. Rovnako ako na každej stavbe, aj pri výstavbe elektrárne je potrebné riešiť problémy. Je potrebné vždy viacstupňovo a opakovane kontrolovať kvalitu, a to so skutočnou znalosťou zariadenia, podmienok a konkrétnych prípadov, nie formou kampaní a šírenia neodôvodneného strachu z jadrovej energetiky.

Zároveň je potrebné spomenúť, že Slovenská republika pravidelne informuje rakúsku vládu o všetkých aspektoch jadrovej energetiky na bilaterálnych stretnutiach odborníkov na medzivládnej úrovni, odkiaľ nikdy nezazneli akékoľvek výhrady voči prístupu k informáciám alebo práci našich dozorných orgánov. Obyvatelia sú informovaní prostredníctvom Občianskej informačnej komisie, Združenia miest a obcí, časopisu Slovenských elektrární distribuovaného zdarma v regiónoch našich jadrových elektrární, moderného informačného centra Energoland a mnohých ďalších regionálnych a celoslovenských aktivít.

Cieľom organizácie Global2000 je očividne zatvorenie všetkých jadrových elektrární v Európe. To by spôsobilo nielen obrovské zvýšenie emisií a dramatické zhoršenie kvality ovzdušia, ale aj ohrozenie stability dodávok elektriny a zvýšenie nákladov. Slovenská nukleárna spoločnosť už roky ponúka vecnú a odbornú diskusia každému, kto má o ňu úprimný záujem, pretože je cestou, ktorú považujeme za správnu. Táto cesta však musí vychádzať z úprimnej snahy hľadať reálne riešenia a opierať sa o pravdivé informácie a aspoň základné technické vzdelanie na oboch stranách stola. Predpojatosť, predsudky a emócie nemôžu nikdy nahrádzať  fakty.