Vyraďovanie belgických jadrových zariadení zvýši emisie, uvádza sa v nezávislej správe

Plánované belgické vyraďovanie jadrových zariadení do roku 2025 by malo zvýšiť emisie skleníkových plynov a dovoz energie v krajine, uvádza sa v správe Federálneho plánovacieho úradu.

0
31
Jadrová elektráreň Tihange v Belgicku má 3 tlakovodné reaktory. Zdroj: Wikipedia
Jadrová elektráreň Tihange v Belgicku má 3 tlakovodné reaktory. Zdroj: Wikipedia

Správa Federálneho plánovacieho úradu (FPB) očakáva, že v roku 2023 jadrová energia dodá do belgickej siete 35 % elektriny. Zároveň však varuje, že začiatkom roku 2026 sa tento podiel zníži na nulu, čo povedie k zvýšenej výrobe z plynu a k „systematickému zvyšovaniu“ emisií.

Výsledkom bude, že výroba energie zo zemného plynu vyrovná stratu jadrovej energie s odhadovaným podielom zvýšeným z 19 % v roku 2021 na 28 % v roku 2023 a na 56 % do konca roku 2025. Očakáva sa, že obnoviteľné zdroje v roku 2026 dodajú 30 % elektriny, čo je nárast oproti 26% v roku 2021.

Federálny plánovací úrad, nezávislá verejná agentúra, ktorá vypracúva analýzy o otázkach hospodárskej, sociálnej a environmentálnej politiky, tiež uviedla, že po ukončení jadrovej energetiky očakáva zvýšený dovoz elektriny a zemného plynu. Belgicko momentálne elektrinu nedováža, avšak podľa správy bude v roku 2026 predstavovať dovoz asi 9 % dodávok elektriny.

Odhady ukázali, že emisie súvisiace s energiou v roku 2020 predstavovali 78,2 milióna ton ekvivalentu CO2, zatiaľ čo prognózy na rok 2026 boli 94,7 milióna ton ekvivalentu CO2.

Predlžovanie životnosti ako posledná možnosť pre jadro

Belgicko má sedem komerčných jadrových blokov – tri v jadrovej elektrárni Tihange pri Liège a štyri v elektrárni Doel pri Antverpách. Poskytujú asi polovicu elektrickej energie v krajine.

Vládna koalícia v októbri 2020 uviedla, že bude stáť za plánmi svojich predchodcov na odstavenie jadrovej flotily v roku 2025, ak to neovplyvní bezpečnosť dodávok.

Plány predpokladajú odstavenie blokov Doel-3 a Tihange-2 v rokoch 2022 a 2023, zatiaľ čo bloky Doel-1, -2, -4 a Tihange-3, – 4 budú odstavené do roku 2025. Plány boli zakotvené v zákone z roku 2003, potom sa potvrdili v roku 2015 a znova v roku 2018.

V roku 2018 sa Belgicko dohodlo na dotácii novej kapacity elektrickej energie (vrátane elektrární spaľujúcich plyn) s cieľom vyrovnať vyradenie jadra z prevádzky. V minulom roku sa uvádzalo, že spoločnosť Engie Electrabel plánuje postaviť štyri nové paroplynové elektrárne s celkovým výkonom 2950 MW do roku 2025 na pokrytie energetických potrieb v Belgicku.

Vláda tiež nechala otvorené dvere pre potenciálnu predĺženú prevádzku najnovších jadrových blokov v krajine – Doel-4 a Tihange-3 – v prípade problémov s dodávkami. Správa o budúcich energetických potrebách krajiny má byť predložená koncom tohto roka.