Výroba z jadra sa mierne zvýši, odborníci však varujú pred nárastom emisií z uhlia

Výroba elektriny z jadrových reaktorov sa v roku 2020 znížila približne o 4 %, čo predstavuje najväčší pokles od havárie vo Fukušima-Daiiči v roku 2011. V roku 2021 sa však predpokladá čiastočné oživenie.

0
56
Jadrová elektráreň
IEA varuje pred obrovským nárastom emisií z uhlia.

Jadrová energetika v tomto roku očakáva čiastočný vzostup. Do siete sa môže pripojiť až 10 nových reaktorov, vrátane štyroch v Číne, uvádza sa v správe Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA).

V utorok parížskou agentúrou zverejnený prehľad Global Energy Review 2021 uvádza, že vo vyspelých ekonomikách sa v roku 2021 podiel jadra mierne zvýši, pričom produkcia zostane o 6 % nižšia oproti roku 2019. Jadrová energia napriek tomu zostáva najväčším samostatným zdrojom nízkouhlíkovej výroby v týchto ekonomikách.

V rozvíjajúcich sa krajinách sa má podiel jadrovej energie v roku 2021 zvýšiť o viac ako 5 %. Nové reaktory budú spustené v niekoľkých krajinách na čele s Čínou a doplnené novými reaktormi v Indii, Spojených arabských emirátoch, Pakistane a Rusku. Rast v roku 2021 posúva výrobu z jadra na 8 % nad úroveň roku 2019, pričom rozvíjajúce sa ekonomiky zvyšujú svoj podiel na globálnej jadrovej výrobe takmer na jednu tretinu, a to z 29 % v roku 2019.

Nárast nebude celoplošný

V roku 2020 došlo k významnému zníženiu v Európskej únii (- 11 %), Japonsku (- 33 %) a USA (- 2 %). Pokles v Európe bol výsledkom zníženého dopytu po elektrine, dočasných odstávok na plánovanú a neplánovanú údržbu a trvalých odstavení reaktorov. V Japonsku boli niektoré reaktory dočasne odstavené kvôli prácam na splnení nových protiteroristických bezpečnostných noriem.

Jadrová výroba sa zvýšila v Číne (5 %) a Rusku (3 %), nové bloky sa začali uvádzať do prevádzky v priebehu rokov 2019 a 2020. V Bielorusku a Spojených arabských emirátoch vstúpili prvé jadrové bloky do komerčnej prevádzky a ďalšie sa stavajú.

1. augusta 2020 bol spustený prvý blok JE Barakah v SAE.

Očakáva sa, že jadrová energia v USA bude v roku 2021 ďalej klesať, v priebehu roka sa plánuje vyradenie piatich reaktorov z prevádzky, pričom výroba bude o viac ako 4 % nižšia ako v roku 2019.

Očakávaný pokles v USA v roku 2021 kompenzujú prírastky v iných vyspelých ekonomikách. V Japonsku je pravdepodobné, že postupný reštart reaktorov zvýši jadrový výkon o 6 % v roku 2021, čo vykompenzuje iba malý zlomok z 30 TWh poklesu výkonu v roku 2020. V celej Európskej únii sa má výkon v roku 2021 zvýšiť o viac ako 2 %, predovšetkým v dôsledku vyššieho dopytu po elektrine vo Francúzsku a nového reaktora na Slovensku, no toto zvýšenie je nedostatočné na vyrovnanie poklesu v roku 2020.

Stúpať budú emisie

Správa tiež varuje, že globálne emisie oxidu uhličitého v energetike budú v roku 2021 smerovať k nárastu o 1,5 miliardy ton, čo je druhý najväčší nárast v histórii. Bohužiaľ, tento stav vykompenzuje väčšinu minuloročného poklesu spôsobeného pandémiou COVID-19. Išlo by o najväčší ročný nárast emisií od roku 2010, počas uhlíkovo intenzívneho zotavenia z globálnej finančnej krízy.

Kľúčovou hnacou silou tohto zvýšenia je dopyt po uhlí, ktorý má vzrásť o 4,5 %, čím prekoná úroveň z roku 2019 a priblíži sa k historickému maximu z roku 2014, pričom tri štvrtiny tohto nárastu budú z energetiky.

IEA uviedla, že pandémia COVID-19 naďalej ovplyvňuje globálny dopyt po energii. Tretie vlny predlžujú obmedzenia pohybu a naďalej utlmujú globálny dopyt po energii. No stimulačné balíčky a zavádzanie vakcín poskytujú „svetielko nádeje“. Očakáva sa, že globálna ekonomická produkcia v roku 2021 vzrastie o 6 %. Rozvíjajúce sa trhy ženú dopyt po energii opäť nad úroveň roku 2019. Globálny dopyt po energii sa má v roku 2021 zvýšiť o 4,6 %, čo viac než vyrovná pokles o 4 % v roku 2020 a posunie dopyt o 0,5 % nad úroveň roku 2019.