Jadrová energia sa stáva zelenou energiou. Hurá!

0
214
Jadrová energia má dôležitú úlohu.
Taliansko má ambiciózne jadrové plány.

Ľudstvo často siahne po rozumnom riešení, až keď vyčerpá všetky iné naivné možnosti. Táto veta platí dlhodobo na širokú paletu problémov, ale pre jadro dvojnásobne.
Životné prostredie sa mení v dôsledku globálneho otepľovania. Niektoré faktory ako výbuchy sopiek ovplyvniť nedokážeme, ale prechod k nízkouhlíkovým energetickým zdrojom áno. Už nikto na svete (vrátane Grety Thunbergovej či Patricie Lorenzovej) si nedovolí pochybovať, že jadro je ich súčasťou.

Keby sme si 16-percentný podiel nizkouhlíkových zdrojov rozdelili, tak jadro z neho tvorí takmer štvrtinu.

A pri obmedzení sa len na výrobu elektriny, je podiel jadra asi 10 percent. A ak dnes výroba elektriny predstavuje približne tretinu z celkovej energetickej produkcie, bude v priebehu nasledujúcich rokov naďalej rásť.

Podstata správy Výskumného centra Európskej komisie (JRC Joint research centre) sa skrýva v nasledovnom obrázku. Podobne ako hydroelektrárne (v prípade výroby elektriny začlenené už do obnoviteľných zdrojov), tak aj jadrové elektrárne tvoria svojimi 10% „zelený“ zdroj pre výrobu elektriny a naviac nie sú nebezpečnejšie ako iné energetické zdroje.

JRC by si tieto tvrdenia nedovolila, keby na to nemala jednoznačné a rokmi overené fakty. Za 35 rokov od Černobyľskej havárie sa miera bezpečnosti jadrových elektrární vyjadrená pravdepodobnosťou havárie spojenej s tavením aktívnej zóny zvýšila o 2 rády, pričom u reaktorov tretej generácie, ktoré sa stavajú v súčasnosti, je tento parameter ešte o jeden rád prísnejší (10-6/rok). Žiaden iný energetický zdroj o takomto progrese v náraste bezpečnosti ani nechyroval… Jadrová energetika je taktiež jediným zdrojom, ktorý je povinný nasporiť si dostatok finančných prostriedkov na svoju likvidáciu a bezpečné uloženie svojich odpadov v hlbinnom úložisku.

Jadrová energetika je o 7 rádov koncentrovanejší zdroj energie ako spaľovanie uhlia, ktorý neprodukuje takmer žiadne C02. Brániť jej využívaniu je scestné. Po USA, ktoré plánujú zaradiť jadro medzi čisté zdroje energie, smeruje k tomuto rozhodnutiu aj Európska únia. Na podporu tohto kroku napísalo minulý mesiac 46 mimovládnych organizácií otvorený list predsedníčke EK a v súčasnosti beží celoeurópska petícia za zaradenie jadra do taxonómie udržateľných zdrojov, ktorú môžete podporiť aj vy.

Konečne aj v tomto odvetví svitá nádej na víťazstvo zdravého rozumu.