Poľské centrum jadrového výskumu podpísalo dohodu o vývoji špeciálnych vysokoteplotných reaktorov

Poľské centrum pre jadrový výskum (NCBJ) podpísalo zmluvu s ministerstvom školstva, ktoré pripravuje pôdu pre trojročný program na pomoc pri vývoji technológie vysokoteplotných plynom chladených reaktorov (HTGR) v krajine.

0
72
Centrum jadrového výskumu podpísalo dohodu o vývoji HTGR.
Centrum jadrového výskumu podpísalo dohodu o vývoji HTGR. Zdroj: https://www.ncbj.gov.pl/

Na základe dohody dostane Poľské centrum pre jadrový výskum (NCBJ) od vlády počas troch rokov približne 13,3 milióna eur na vývoj základného dizajnu HTGR – vysokoteplotných plynom chladených reaktorov s „počiatočnou úrovňou detailov“.

Podľa riaditeľa NCBJ Krzysztofa Kureka bude v objekte potrebné vybudovať laboratórne zariadenia, predovšetkým na testovanie materiálov, ktoré sa majú v HTGR použiť.

„Materiály pre tento typ zariadení musia pracovať v extrémnych podmienkach, ako sú vysoké teploty, vysoké tlaky a vystavenie neutrónovému žiareniu,“ uviedol. „V rámci zmluvy vykonáme tiež potrebné technické analýzy, simulácie a bezpečnostné analýzy potrebné pred podaním žiadosti o povolenie na výstavbu jadrového zariadenia.“

Znižovanie emisií i vývoz

V januári 2018 správa NCBJ, ktoré prevádzkuje jediný poľský výskumný reaktor s názvom Maria na okraji Varšavy, informovala vládu, že technológia HTGR ponúkne Poľsku cenovo dostupný a spoľahlivý zdroj tepla pre domáci priemysel a pomôže znížiť závislosť krajiny od dovážaného plynu.

Správa uvádza, že nasadenie HTGR by mohlo znížiť emisie CO2 nahradením uhoľných kotlov a pripraviť pôdu pre potenciálny vývoz HTGR poľským jadrovým priemyslom.

Poľsko očakáva, že HTGR pomôžu dekarbonizovať neenergetické odvetvia svojho priemyslu poskytovaním tepla pre veľkých priemyselných spotrebiteľov, ako sú tí v chemickom priemysle.

Poľský minister pre klímu Michał Kurtyka povedal, že vláda podporuje všetky iniciatívy, ktoré by mohli prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov, vrátane konvenčnej jadrovej energie a prípadnej komercializácie HTGR.

V roku 2019 poľské ministerstvo energetiky pridelilo Národnému centru pre výskum a vývoj takmer 4 milióny eur na podporu rozvoja technológie HTGR v spolupráci s NCBJ.

Množstvo výhod oproti konvenčným reaktorom

HTGR majú oproti tradičným tlakovodným reaktorom množstvo výhod, vrátane schopnosti dodávať procesné teplo pre priemyselné aplikácie. Používajú uránové palivo, grafitový moderátor a plynné hélium ako chladivo. Doteraz sa už uskutočnilo niekoľko pokusov o výrobu reaktorov tohto typu, no žiaden z nich sa doposiaľ nedostal do komerčnej prevádzky.