Európska únia: Ústupky pre jadro na poslednú chvíľu

Zákonodarcovia Európskej únie hlasovali za zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov po ústupkoch v oblasti jadrovej energie na poslednú chvíľu.

0
39
Európska únia vlajka

Zákonodarcovia Európskej únie odhlasovali zvýšenie podielu obnoviteľnej energie v EÚ na viac ako 40 % do roku 2030 po tom, čo boli na poslednú chvíľu urobené ústupky v oblasti jadrovej energie. Dohoda o novom cieli bola dosiahnutá až po tom, čo Francúzsko a krajiny východnej Európy na poslednú chvíľu urobili ústupky v oblasti jadrovej energie, ktorá je nízkouhlíková, ale produkuje rádioaktívny odpad.

Znamená to, že jadrovú energiu možno použiť na výrobu čpavku a vodíka, ktoré má priemysel využiť ako náhradu za fosílne palivá.

Hlasovanie Európskeho parlamentu minulý utorok, 12. septembra, zvyšuje podiel obnoviteľnej energie v energetickom mixe EÚ z cieľového 30 % na 42,5 % do roku 2030.

Kadri Simsonová, komisárka EÚ pre energetiku, uviedla, že vylepšený cieľ je „správnym signálom na prilákanie potrebných rozsiahlych investícií“ a že „nové povoľovacie [postupy] zmenia hru v oblasti zavádzania obnoviteľných zdrojov energie“.

V legislatíve sa uvádza, že vnútroštátne orgány by mali schváliť projekty obnoviteľných zdrojov do dvoch rokov, keďže sa uznajú, že sú vo verejnom záujme, a zjednodušia tak povoľovacie postupy.

Cez víkend sa lídri ekonomík G20, ktoré sú zodpovedné za približne 80 % emisií skleníkových plynov, dohodli na cieli strojnásobiť kapacitu obnoviteľnej energie do roku 2030, no nepodarilo sa im stanoviť časový plán ukončenia využívania fosílnych palív.

Brusel navrhol, že zlepší svoje ciele v oblasti obnoviteľnej energie po tom, čo Moskva po rozsiahlej invázii na Ukrajinu postupne prerušila dodávky plynu z Ruska. Konečné schválenie sa však zdržalo po tom, keď Francúzsko neskoro presadilo lepšie uznanie jadrovej energie, ktorá tvorí asi tri štvrtiny jeho energetického mixu.

Podpora pre jadro naďalej potrvá

Agentúra Reuters uviedla, že francúzsky sektor jadrovej energetiky je „jednoznačne kľúčovým príjemcom“ kvót poskytnutých zákonodarcami v rámci dohody, ktorá agresívne zvyšuje ciele EÚ v oblasti využívania obnoviteľnej energie.

Všetci európski výrobcovia jadrovej energie však môžu dostať úľavu od novej dohody, ktorá umožňuje určitým neemitujúcim jadrovým zariadeniam obchádzať pravidlá týkajúce sa výroby vodíka a čpavku, uviedol povedal Gavin Maguire, komentátor agentúry Reuters.

„Okrem toho očividný súhlas EÚ s tým, že jadrová energia je kľúčovým zdrojom nízkouhlíkovej energie, pravdepodobne ešte viac posilní podporu jadrovej energie,“ povedal Maguire.

Šestnásť krajín na čele s Francúzskom je súčasťou jadrovej aliancie, ktorá požaduje európsky akčný plán spolupráce v oblasti jadrovej energie. Aliancia, ktorá sa zišla v máji v Bruseli, uviedla, že jadrová energia by do roku 2050 mohla v EÚ dosiahnuť kapacitu až 150 GW, oproti dnešným približne 100 GW.

Bruselská priemyselná skupina nucleareurope uviedla, že aliancia ukazuje, že stále rastúci počet členských štátov EÚ uznáva, že únia musí podporovať nové reaktory a obnoviteľné zdroje, ak chce dekarbonizovať svoju ekonomiku.

Členmi aliancie sú Francúzsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Estónsko, Fínsko, Maďarsko, Holandsko, Poľsko, Česká republika, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Švédsko a Taliansko. Spojené kráľovstvo sa májového stretnutia zúčastnilo ako hosťujúca krajina.