Môžu činnosť Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu obmedziť finančné problémy?

Členské štáty Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) údajne dlhujú organizácii príspevky vo výške približne 220 miliónov eur.

0
24
Vlajka Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Zdroj: IAEA
Vlajka Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Zdroj: IAEA

Nedostatok finančných prostriedkov by mohol viesť k obmedzeniu niektorých činností Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. MAAE napríklad nedávno monitorovala dodržiavanie noriem pre vypúšťanie dekontaminovanej vody z elektrárne vo Fukušime alebo sledovala situáciu v Záporožskej jadrovej elektrárni na Ukrajine.

Na zasadnutí Rady guvernérov MAAE generálny riaditeľ MAAE Rafael Mariano Grossi varoval pred problémami s financovaním agentúry. Podľa jeho slov má agentúra v súčasnosti nedoplatky na členských poplatkoch vo výške približne 220 miliónov eur.

„Ubezpečujem vás o svojom plnom odhodlaní naďalej využívať zdroje, ktoré nám zverujete, obozretne, efektívne a spôsobom, ktorý bude mať čo najväčší pozitívny vplyv,“ povedal Grossi vo svojom príhovore k správnej rade agentúry.

Generálny riaditeľ vyzval všetky štáty, ktoré majú nedoplatky, aby situáciu napravili. Oneskorené platby členských príspevkov ohrozujú programové aktivity agentúry. V konečnom dôsledku, povedal Grossi, by mohli viesť k ich pozastaveniu, ak agentúre dôjdu peniaze.

Monitoring v Japonsku a na Ukrajine

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu bola založená v roku 1957 a v súčasnosti má 177 členov. Jej cieľom je stanovovať pravidlá mierového využívania jadrovej energie a dohliadať na ne. MAAE je tiež zodpovedná za monitorovanie dodržiavania Medzinárodnej zmluvy o nešírení jadrových zbraní.

Medzi najaktuálnejšie problémy, ktoré agentúra rieši, patrí vypúšťanie dekontaminovanej vody z jadrovej elektrárne Fukušima Daiči do mora. Okrem kontroly dodržiavania bezpečnostných noriem pracovníci agentúry aktívne odoberajú vzorky a vyhodnocujú ich.

Agentúra je veľmi aktívna aj na vojnou postihnutej Ukrajine. V minulom roku zamestnanci vycestovali do tejto krajiny na celkovo 53 misií a navštívili všetky jadrové elektrárne. Najviac sa zamerali na situáciu v Záporožskej jadrovej elektrárni a misiu na preskúmanie vplyvu zničenia priehrady Kachovka na jej prevádzku viedol sám riaditeľ.

„Najviac nás znepokojuje nárast vojenskej aktivity v okolí Záporožskej jadrovej elektrárne. Možnosť jadrovej havárie s vážnymi následkami zostáva realitou a my dúfame, že k nej nedôjde,“ dodal Grossi.