Zamestnanosť v jadrovom priemysle v Anglicku je na najvyššej úrovni za minimálne 20 rokov

Zamestnanosť v jadrovom priemysle vzrástla na najvyššiu úroveň za najmenej 20 rokov, a to vďaka rozvoju nových jadrových projektov, hovoria údaje z výročnej mapy pracovných miest londýnskej Asociácie jadrového priemyslu (NIA).

0
33
Jadrová elektráreň
Jadrový priemysel zamestnáva čoraz viac obyvateľov Anglicka.

Civilný jadrový sektor zamestnáva v celom Spojenom kráľovstve 77 413 ľudí, čo predstavuje medziročný nárast o 20 %. Spojené kráľovstvo však musí vyškoliť desaťtisíce ďalších pracovníkov, aby splnilo vládny jadrový cieľ 24 GW do roku 2050, uviedla Asociácia jadrového priemyslu (NIA).

Na najväčšom stavenisku v Európe, Hinkley Point C, pracuje 9500 ľudí, oproti 8000 v roku 2022. Projekt vytvoril tisíce ďalších pracovných miest v dodávateľskom reťazci a priviedol do regiónu investície vo výške 5,3 miliardy libier. V rámci projektu bolo vyškolených viac ako 1000 učňov a bude pokračovať podpora tisícok pracovných miest v celej krajine, nakoľko projekt vstupuje do ďalšej fázy.

Pokročilé jadrové technológie

Aj inovácie v pokročilých jadrových technológiách pomohli zvýšiť počet pracovných miest, a to vďaka rastúcej pracovnej sile na čele so spoločnosťou Rolls-Royce vyvíjajúcou svoj malý modulárny reaktor v Derby a Warringtone. Už teraz bolo vytvorených viac ako 530 pracovných miest, 200 od minulého roka, a nasadenie Rolls-Royce SMR by mohlo vytvoriť 6000 ďalších pracovných miest.

Mapa pracovných miest na inom mieste ukazuje, že expertíza britského výskumu jadrovej fúzie má viac ako 2300 zamestnancov zamestnaných v Culham Center for Fusion Energy v Oxfordshire.

Jadrový priemysel predstavuje zásadný motor ekonomického rozvoja mimo Londýna a juhovýchodu, pričom na severozápade je zamestnaných 27 024 ľudí v oblasti vyraďovania z prevádzky, výskumu palivového cyklu a projektovania reaktorov, čo predstavuje 5 % nárast oproti roku 2022 a zostáva najväčšou regionálnou pracovnou silou v tomto sektore.

Nasleduje juhozápad s 23 938 pracovníkmi, čo je 60 % nárast oproti celkovo 15 011 pracovníkom v minulom roku, vďaka projektu Hinkley Point C.