Európsky parlament schválil Fond spravodlivého prechodu, podpora jadra v ňom stále nefiguruje

Európsky parlament schválil rozpočet Fondu spravodlivého prechodu vo výške 17,5 miliardy eur. Jadro je z neho aj naďalej vylúčené.

0
49
Emisie
V niektorých štátoch sa emisie CO2 dostávajú nad úroveň z čias pred vypuknutím pandémie.

Európsky parlament formálne schválil fond Európskej únie v hodnote niekoľkých miliárd eur na podporu krajín pri ukončení odvetvia fosílnych palív ako súčasť úsilia Európskej únie zameraného na boj proti zmene podnebia.

Fond spravodlivej transformácie (JTF) vo výške 17,5 miliardy eur kombinuje hotovosť z rozpočtu EÚ a jej fondu na obnovu po COVID-19. Podporí krajiny a oblasti najviac postihnuté plánmi na odstavenie uhoľného, ​​rašelinového a ropného bridlicového priemyslu alebo iných priemyselných odvetví náročných na emisie a nahradí ich nízkouhlíkovým priemyslom a pracovnými miestami. Presne tento spôsob transformácie je považovaný za kľúčový pre splnenie cieľa EÚ eliminovať svoje emisie skleníkových plynov do roku 2050.

Fond pomôže rekvalifikovať pracovníkov a pomôže im nájsť nové nízkouhlíkové pracovné miesta. Nezahŕňa však jadrovú energiu.

Nulová podpora pre jadro

Keď sa minulý rok vyhlásil vznik Fondu spravodlivej transformácie, bruselská skupina pre atómový priemysel Foratom privítala cieľ EÚ poskytnúť finančnú podporu regiónom závislým od uhlia. Vyjadrila však poľutovanie nad plánmi komisie vylúčiť použitie týchto prostriedkov pre jadrové elektrárne.

Foratom uviedol, že správy zverejnené Medzivládnym panelom pre zmenu podnebia, Medzinárodnou energetickou agentúrou a samotnou Komisiou, dospeli k záveru, že nízkouhlíková jadrová energia je podstatnou súčasťou nízkouhlíkového hospodárstva. „Na konci minulého roka [2019] niekoľko členských štátov objasnilo, že aby sa mohli zaviazať k dosiahnutiu cieľov dekarbonizácie do roku 2050, musí im byť umožnené investovať do jadrovej energie,“ uviedol Foratom.

Výhody prechodu pracovníkov z uhlia na jadrový priemysel sa už preukázali vo Francúzsku aj v Spojenom kráľovstve.

– Yves Desbazeille
generálny riaditeľ Foratom

„Preto je pre nás ťažké odôvodniť takýto návrh Komisie. Únia by sa mala zamerať na pomoc ľuďom v týchto regiónoch pri prechode na nízkouhlíkové odvetvie. Obmedzenie nízkouhlíkových odvetví, ktoré budú oprávnené na financovanie z týchto fondov, spôsobí, že dosiahnutie našich nízkouhlíkových cieľov bude oveľa ťažšie – ak nie nemožné,“ hodnotí situáciu šéf Foratomu.

Konečné rozhodnutie?

Komisia uviedla, že uhoľná infraštruktúra je prítomná v 108 regiónoch Európy a v priemysle alebo súvisiacich činnostiach je zamestnaných takmer 237 000 ľudí. Takmer 10 000 sa zamestnáva pri ťažbe rašeliny a okolo 6 000 v priemysle ropných bridlíc.

Zákonodarcovia EÚ schválili fond 615 hlasmi za, 35 bolo proti a 46 sa zdržalo hlasovania. Fond spravodlivej transformácie potrebuje konečné schválenie od 27 krajín Európskej únie, ktoré sa očakáva v júni, no ide o formálny postup, ktorý by nemal zmeniť žiadne podrobnosti.