Veľké plány spoločnosti Rolls-Royce ohľadom malých modulárnych reaktorov

Spoločnosť Rolls-Royce zvyšuje výkon elektrárne a do roku 2035 chce mať postavených desať nových prevádzok.

0
138
Rolls-Royce uviedol, že náklady na prevázku budú spočiatku zhruba 2,2 miliardy libier.
Rolls-Royce uviedol, že náklady na prevázku budú spočiatku zhruba 2,2 miliardy libier. Foto: Rolls Royce

Konzorcium vedené spoločnosťou Rolls-Royce, ktoré vytvára malý modulárny reaktor (SMR), zvýšilo výkon elektrárne zo 440 MW na 470 MW. Teraz si stanovili nový cieľ, a to dokončiť prvý blok začiatkom 30. rokov a do roku 2035 ich postaviť ďalších desať.

Rolls-Royce uviedol, že konzorcium UK SMR dokončilo prvú fázu vývojových prác „načas a v medziach rozpočtu“. Má ísť o vôbec prvý návrh malého modulárneho reaktora, ktorý budú hodnotiť regulačné orgány v druhej polovici roku 2021. Minulý týždeň vláda aktualizovala svoju jadrovú politiku tak, aby otvorila svoje všeobecné hodnotenie dizajnu nových jadrových technológií.

Cena každého bloku bude spočiatku zhruba 2,2 miliardy libier, no plánovaný je pokles na 1,8 miliardy libier do času dokončenia piatich blokov. To znamená, že pôjde o sumu porovnateľnú s veternou energiou na mori pri cene okolo 50 libier/MWh.

Rolls-Royce uviedol, že konzorcium sa zameria na vývoz za 250 miliárd libier na základe memoránd o porozumení, ktoré už existujú s Estónskom, Tureckom a Českou republikou.

Mediálne správy uviedli, že konzorcium sa usiluje získať ďalších 300 miliónov libier súkromného kapitálu na vývoj reaktorov. Prvé „dva až tri“ bloky budú pravdepodobne vyžadovať vládnu podporu, no výkonný riaditeľ UK SMR Tom Samson povedal, že dúfa, že sa na financovanie týchto objednávok použije „tradičný dlh a kapitál“. Uviedol, že rokovania s potenciálnymi investormi na financovanie týchto blokov sa už začali.

Kľúčový nástroj pre dekarbonizáciu

Dizajn elektrárne bol upravený a vylepšený, pričom bolo urobených viac ako 200 významných inžinierskych rozhodnutí. Rolls-Royce projekt predstavil s tým, že tím UK SMR sa pravdepodobne stane samostatným podnikom, ktorý dodá flotilu elektrární Spojenému kráľovstvu a zabezpečí aj vývoz, aby sa elektráreň stala „kľúčovou súčasťou súboru nástrojov na dekarbonizáciu sveta“.

V novembri 2020 konzorcium podpísalo memorandum o porozumení s americkou spoločnosťou Exelon Generation, aby využilo potenciál prevádzkovať kompaktné jadrové elektrárne v Anglicku aj na medzinárodnej úrovni.

Malý modulárny reaktor Rolls Royce
Malý modulárny reaktor navrhnutý spoločnosťou Rolls Royce.

Podľa spoločnosti Rolls-Royce je kompaktná veľkosť ich malého modulárneho reaktora vhodná pre rôzne aplikácie a pomáha dekarbonizovať celé energetické systémy. Každá elektráreň môže dodávať dostatok spoľahlivej energie s nízkym obsahom uhlíka pre približne jeden milión domov alebo sa môže používať na napájanie zariadení na výrobu vodíka a syntetického leteckého paliva s nulovými emisiami alebo v energeticky náročných priemyselných závodoch.

Elektráreň bude fungovať minimálne 60 rokov a podľa návrhu, ktorý sa dokončí na konci procesu hodnotenia regulačným orgánom, sa predpokladá, že všetko použité palivo sa bude skladovať na mieste elektrárne po dobu jej životnosti.

Dizajn elektrárne znižuje náklady využitím štandardnej jadrovej technológie používanej v 400 reaktoroch po celom svete, takže nie sú potrebné žiadne prototypy. Komponenty sa vyrobia v moduloch v továrňach predtým, ako sa dopravia do existujúcich jadrových zariadení na rýchlu montáž v priestore odolnom proti poveternostným vplyvom.

Členmi konzorcia UK SMR sú Rolls-Royce, Assystem, Atkins, BAM Nuttall, Jacobs, Laing O’Rourke, National Nuclear Laboratory, Nuclear Advanced Manufacturing Research Centre a TWI.