Na stavenisku najnovšej atómky v Európe

0
314
Na stavenisku najnovšej atómky v Európe, Hinkley Point, SNUS, nuclear.sk, Hinkley Point C je „veľké riziko“, ale aj kľúčová príležitosť pre jadrovú energetiku, Hinkley Point, výstavba jadrových elektrární, náklady na výrobu elektrinu, jadro v UK
Hinkley Point

Po dlhých desiatich rokoch administratívnych príprav sa v roku 2016 na „ostrovoch“ opäť začalo s výstavbou nových jadrových blokov. Veľká Británia totiž musí urgentne riešiť svoju energetickú budúcnosť, keďže do roku 2025 zamýšľa odstaviť všetky uhoľné elektrárne, ktoré momentálne v Británii dodávajú viac ako pätinu elektriny spotrebovanej v krajine.

Článok je dostupný aj v angličtine: kliknite sem

Pôvodne vyšiel v časopise Energia pre krajinu, ktorý vydávajú Slovenské elektrárne.

Briti sa priveľmi nechcú spoliehať na import elektriny spoza mora, pretože už v súčasnosti tvorí saldo dovozu okolo 7 %. Obnoviteľné zdroje, vrátane vody, vetra, energie mora a biomasy, sa na celkovej dodávke podieľajú 25 % a do roku 2020 sa má zvýšiť ich podiel na 30 %. Jadrové elektrárne pokrývajú zhruba pätinu spotreby elektriny, ale niekoľko starších blokov by sa malo odstaviť do roku 2025.

Výstavba nových jadrových blokov je preto nevyhnutná na zabezpečenie energetickej bezpečnosti krajiny pri dodržaní obmedzení emisií skleníkových plynov a mohla by byť stimulom aj pre iné európske krajiny, kde sa rozhodovanie o novej výstavbe takisto ťahá už roky.

Hinkley Point nie je novou jadrovou lokalitou: nachádzajú sa tu dva staré bloky Magnox, ktoré sú v štádiu vyraďovania (rozoberania po skončení prevádzky) a dva reaktory AGCR v prevádzke s výkonom asi ako mochovské bloky. Najnovším prírastkom budú francúzske bloky EPR s výkon po 1 600 MW, ktoré by mali dodávať až 7 % spotreby elektriny v Británii.

Ohľaduplne k životnému prostrediu

Na stavenisku o rozlohe 1 x 2 km sa to hemží ťažkou technikou i pracovníkmi. Na lokalite ich momentálne pracuje asi 2 400. Na výkop základovej jamy povolali baníkov zo Škótska aj s bagrami s 15-kubíkovými lyžicami. Celkovo vykopú asi 5 miliónov kubíkov zeme, čo je objem cca piatich štadiónov vo Wembley. Aj zeminu separujú – suť sa použije na zásypy a zo zvyšku zeme sa vytvorí kopec, kde by mala byť v budúcnosti prírodná rezervácia. Investor zasadil po obvode oplotenia areálu 30-­tisíc stromov a vykonal opatrenia na ochranu fauny špecifickej pre túto prímorskú lokalitu – netopierov a plazov.

Keďže je elektráreň umiestnená pri mori, kde je druhý najvyšší rozdiel medzi prílivom a odlivom na svete (niekedy až viac ako 12 metrov), museli vybudovať 700 metrov dlhú dočasnú hrádzu a stavajú tam aj najväčšie mólo v Británii, kam budú lode privážať všetky komponenty elektrárne, vrátane nádoby reaktora. Celkovo ide o inžiniersky veľmi náročnú stavbu s tromi miliónmi ton betónu, ktorá vytvára 25-­tisíc pracovných miest.

Investor EdF prezradil, že plánovanie prác a koordinácia dodávateľov z rôznych infraštruktúrnych projektov sa vykonáva aj na základe skúseností získaných z výstavby veľkých športových areálov pre Olympijské hry v Londýne v roku 2012. Podľa súčasného harmonogramu by mali nové bloky začať vyrábať elektrinu v roku 2025, resp. 2026.